1922 – 1938 Arası Kronoloji – Mustafa Kemal Atatürk

Abone Ol
Daha Fazla
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

1922 – 1938 Arası Kronoloji – Mustafa Kemal Atatürk

• 3 Temmuz 1922 Ali İhsan Paşa yargılanmak üzere, İstiklal Mahkemesine sevk edildi.
• 8 Temmuz 1922 T.B.M.M.’nde İcra Vekilleri Heyeti’nin, Meclis başkanınca aday gösterilmeksizin, gizli oyla seçilmesi kabul edildi.
• 13 Temmuz 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanı oldu.
• 14 Temmuz 1922 Fransız milli bayramı dolayısı ile Ankara’da Albay Mougun’in evinde verilen şölende, Gazi M. Kemal uzun bir konuşma yaptı.
• 16 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal , Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ise Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.
• 20 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlık yetkileri, süresiz olarak uzatıldı.
• 21 Temmuz 1922 Mustafa Kemal, Batı cephesine gitmek üzere Ankara’dan ayrıldı.
• 23 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal, Akşehir’e geldi.
• 25 Temmuz 1922 Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesinin bulunduğu Akşehir’e ulaştı.
• 27 Temmuz 1922 Mustafa Kemal Paşa, taarruza hazırlanma emrini verdi.
• 29 Temmuz 1922 İstanbul Darülfünunu’ndan, milliyet duygularına aykırı söz ve davranışları dolayısı ile bir bölük müderris çıkarıldı.
• 29 Temmuz 1922 İtilaf Devletleri, Yunanistan’a nota göndererek, İstanbul’u işgal etmelerine izin vermeyeceklerini bildirdiler.
• 30 Temmuz 1922 Planların son şeklini alması ve taarruz günü hakkında Başkomutan’ın karar vermesi. (26 Ağustos 1922)
• 30 Temmuz 1922 İzmir’deki Yunan Başkomiseri Sterghiades "Ionia" devletini ilan etti. (Bu kararı, İstanbul ve Ankara Hükümetleri ile İtilaf Devletleri Ağustos ayı içinde protesto ettiler)
• 31 Temmuz 1922 İstiklal Mahkemeleri Kanunu’nu kabul edildi.
• 4 Ağustos 1922 Enver Paşa öldürüldü.
• 6 Ağustos 1922 Batı Cephesi komutanı İsmet (İnönü) Paşa, ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emri verdi.
• 6 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal, Ankara’ya döndü.
• 7 Ağustos 1922 Fevzi Paşa, Ankara’ya döndü.
• 7 Ağustos 1922 İstanbul’da İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, Vahidettin’le görüştü. Padişah, Yunanlıların işgal ettikleri bölgelerin, Hükümetine verilmesi, Anadolu’daki hareketi bastırmada kendisine yardım edilmesini istedi.
• 13 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı’nın, Ankara’dan Batı Cephesi’ne hareketi.
• 14 Ağustos 1922 Celaleddin Arif Bey, başkanlık görevinden istifa etti.
• 16 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı, Akşehir’de göreve başladı.
• 17 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara’dan cepheye hareket etti.
• 20 Ağustos 1922 Başkomutan, Akşehir’e geldi.
• 22 Ağustos 1922 Yunan başkomutanlığına General Trikopis getirildi.
• 24 Ağustos 1922 Akşehir’deki karargâh, Şühut’a nakledildi.
• 25 Ağustos 1922 Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey’e (Başbakan) ordularımızın yarın taarruza başlayacağını bildirdi.
• 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz başladı. (saat : 5:30’da topçu ateşi ile)
• 26 Ağustos 1922 İznik kurtuldu.
• 27 Ağustos 1922 Afyon kurtuldu.
• 30 Ağustos 1922 Dumlupınar’da Başkomutan Muharebesi kazanıldı.
• 31 Ağustos 1922 Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların son durumu değerlendirmeleri ve Başkomutan’ın takip emrini vermesi.
• 1 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk Hedefimiz Akdenizdir. İleri!"
• 2 Eylül 1922 Yunan Başkomutanı Trikopis, Çalköy civarında esir alındı, Eskişehir kurtarıldı.
• 3 Eylül 1922 30 Ağustos Muharebesi’ne "Başkomutan Muharebesi" adı verildi.
• 3 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar’dan Uşak’a geldi.
• 4 Eylül 1922 Yunanlılar Akşehir’i yaktı, Söğüt ve Kula kurtarıldı.
• 5 Eylül 1922 Bilecik kurtarıldı.
• 6 Eylül 1922 Bursa’nın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, T.B.M.M. kürsüsüne örtülmüş olan kara örtü kaldırıldı.
• 6 Eylül 1922 Yunanistan’ın Anadolu ordularına Başkomutan olarak atadığı Polyemekalis İzmir’e geldi.
• 7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, Ankara Hükümetine başvurarak mütareke istediler. Yunanistan’ın Anadolu’yu boşaltmasını koşul olarak ileri sürdüler.
• 7 Eylül 1922 Yunanistan’da Hükümet istifa etti. Yeni kabineyi Kalogeropulus kurdu.
• 7 Eylül 1922 Aydın’ın kurtuluşu.
• 8 Eylül 1922 Manisa’nın kurtuluşu.
• 9 Eylül 1922 İzmir geri alındı.
• 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal’in teklifi üzerine, Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasına karar verdi.
• 10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’e girişi.
• 11 Eylül 1922 Bursa’nın kurtuluşu.
• 12 Eylül 1922 Akdeniz İngiliz Filosu Başkomutanı Amiral Brock, Ankara’nın İngilizlerle savaş halinde olup olmadığını, Gazi Mustafa Kemal’e mektupla sordu. (Gazi Mustafa Kemal, 13 Eylül’de yanıt vererek, iki hükümetin siyasal ilişkiler kurabileceğini bildirdi.)
• 13 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal’in ulusa bildirisi. (Ulusu kutlarken, İzmir’den, Bursa’dan, Akdeniz ufuklarından ordunun selamını bildirdi.)
• 14 Eylül 1922 Mustafa Kemal’e "İzmir hemşehriliği" payesi verildi.
• 15 Eylül 1922 Ayvalık ve bazı kasabalar işgalden kurtarıldı.
• 15 Eylül 1922 İngiliz kabinesi aldığı kararla, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya, tarafsız bölgeye saldırmaması için bildiride bulunmayı ve bir konferans toplanmasını öngördü.
• 17 Ağustos 1922 Türk birlikleri Bandırma’ya girdi.
• 18 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazlardaki tarafsız bölgelerin tarafsızlığına uyulması konusunda Ankara Hükümetine nota verdi.
• 18 Eylül 1922 Erdek ve Biga Yunan işgalinden kurtarıldı.
• 19 Eylül 1922 Başkomutan, General Pelle ile İzmir’de görüştü.
• 19 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan’lar Çanakkale’nin Anadolu yakasını boşaltılar.
• 20 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale’den çekildi.
• 23 Eylül 1922 İtilaf Devletleri’nin zaferden sonra ilk notaları.
• 24 Eylül 1922 Damat Ferid yurt dışına kaçtı.
• 24 Eylül 1922 Türk kuvvetleri Çanakkale’de "tarafsız bölge" ye girdi.
• 27 Eylül 1922 General Harington, Gazi Mustafa Kemal’e, İstanbul’daki Yunan donanmasının uzaklaştırıldığını bildirdi.
• 27 Eylül 1922 Yunanistan’da ihtilal. Kral Konstantin tahtı bıraktı.
• 28 Eylül 1922 Franklin Bouillon’un güvence vermesi üzerine, Türk ordularının Boğazlara yönelen hareketi durduruldu.
• 29 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal , İtilaf Devletleri’nin 23 Eylül notasına yanıt vererek, Mudanya Konferansı’nın kabul edildiğini, İsmet (İnönü) Paşa’nın delege olarak atandığını bildirdi.
• 30 Eylül 1922 İsmet Paşa, Mudanya Konferansı delegesi olarak Mudanya’ya hareket etti.
• 1-2 Ekim 1922 Franklin Bouillon, Müttefik fevkalade komiserleriyle toplantı yaptı.
• 3 – 11 Ekim 1922 Mudanya Konferansı.
• 4 Ekim 1922 İtilaf Devletleri’nin 23 Eylül notasına, T.B.M.M. Hükümeti geniş yanıtını verdi.
• 5 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine önerilmiş olan Ankara hemşehriliğini kabul etti.
• 5 Ekim 1922 Fethi Bey Dahiliye vekili oldu.
• 7 Ekim 1922 Paris Kararları.
• 9 Ekim 1922 Fransız ve İtalyan delegeleri, İsmet Paşa ile özel bir görüşme yaptılar.
• 10 Ekim 1922 İsmet Paşa’ya antlaşma imzalamada yetki verildi.
• 10 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa’nın, Franklin Bouillon’a gönderdiği karşılık mesajı.
• 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
• 14 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması, Yunan Hükümeti tarafından kabul edildi.
• 15 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girdi.
• 15 Ekim 1922 Yunanlılar Doğu Trakya’yı boşaltmaya başladı.
• 16 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal Bursa’ya gitti.
• 19 Ekim 1922 Trakya’yı teslim almakla görevlendirilen Refet (Bele), İstanbul’a geldi.
• 19 Ekim 1922 İngiltere Başbakanı Lloyd George iktidardan düştü. 23 Ekim’de Bonar Law kabinesi kuruldu.
• 23 Ekim 1922 Doğu Trakya’nın devir teslim tarihleri saptandı.
• 26 Ekim 1922 İsmet Paşa Hariciye vekilliğine getirildi.
• 26 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine "fahri müderrislik" veren İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi’ne teşekkür etti.
• 27 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, Bursa’da öğretmenlere bir konuşma yaptı.
• 27 Ekim 1922 İsmet Paşa, Batı Cephesi komutanlığından ayrıldı.
• 27 Ekim 1922 Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cephesi komutanlığına atandı.
• 28 Ekim 1922 İtilaf Devletleri, Lozan’da toplanacak Konferans için Ankara ve İstanbul Hükümetlerinden delege gönderilmesini istediler. (Ankara Hükümeti 29 Ekim’de, öneriyi kabul ettiğini bildirdi.)
• 30 Ekim 1922 "Osmanlı İmparatorluğu’nun İnkıraz Bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umumiye" kararı.
• 30 Ekim 1922 İstanbul’da son Heyet-i Vükela toplantısı yapıldı. (Askeri tıp öğrencileriyle ilgili bir karar alınmıştır.)
• 31 Ekim 1922 Doğu Trakya, Türk Jandarma ve sivil memurlarına teslim edilmeye başlandı. Çorlu, Silivri teslim edildi.
• 1 Kasım 1922 Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını aldılar.
• 1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.
• 4 Kasım 1922 İstanbul’da Tevfik Paşa kabinesinin istifasıyla son Osmanlı Hükümeti de ortadan kalktı. İstanbul Ankara Hükümetinin denetimine girdi.
• 4 Kasım 1922 Osmanlı Devleti’nin resmi gazetesi "Takvimi Vekayi"nin son sayısı çıktı.
• 4 Kasım 1922 İsmet (İnönü) Paşa, Saltanatın kaldırıldığını İtilaf Devletlerine bildirdi.
• 5 Kasım 1922 Refet (Bele), İstanbul’da nezaretlere, her türlü çalışmaları kesmeleri buyruğunu verdi. İstanbul Hükümeti böylelikle sona erdi.
• 5 Kasım 1922 Lozan’a gidecek heyet, Ankara’dan ayrıldı.
• 6 Kasım 1922 T.B.M.M.’nce kabul edilen kanunlar, İstanbul ve Trakya’da uygulanmaya başlandı.
• 9 Kasım 1922 Lozan’a gidecek heyet İstanbul’dan ayrıldı.
• 10 Kasım 1922 Kırklareli’nin işgalden kurtuluşu.
• 10 Kasım 1922 VI. Mehmet Vahidettin’in son selamlık töreni yapıldı.
• 11 Kasım 1922 Türk Heyeti Lozan’a vardı.
• 16 Kasım 1922 Son Padişah Vahidettin, İşgal Orduları Başkomutanı Harrington’a yazıyla başvurarak, İstanbul’da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere’ye sığınmak isteğini bildirdi.
• 17 Kasım 1922 Vahidettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul’dan kaçtı.
• 18 Kasım 1922 Vahidettin, T.B.M.M.’nce Halifelikten düşürüldü.
• 18 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi Halife seçildi.
• 20 Kasım 1922 Lozan Konferansı’nın başlaması.
• 21 Kasım 1922 Lozan Konferansı’nın ilk oturumu yapıldı.
• 25 Kasım 1922 Edirne işgalden kurtuldu.
• 26 Kasım 1922 Çanakkale işgalden kurtuldu.
• 28 Kasım 1922 "Sened-i Hakanilerin Balasına Mevzu Tuğra Yerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Nam-ı Alisinin İkamesi ve Sened-i Mezkure İzafe olunan "Hakani" Kaydının Ref’i ile "Milli" Sıfat-ı Mübeccelinin Vaz’ı Hakkında Kararname" yayınlandı.
• 28 Kasım 1922 Yunanistan’da, yenilgiye neden olan kabine üyleri ile Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.
• 30 Kasım 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya’nın teslim işlemleri tamamlandı.
• 2 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.’nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.
• 6 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanlığından istifa etti.
• 6 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal , Ankara’da Hakimiyeti Milliye, Öğüt, Yenigün muhabirlerine, Halk Fırkası’nı kuracağını açıkladı.
• 13 Aralık 1922 Ali Fuat Paşa, T.B.M.M. İkinci başkanı seçildi.
• 16 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, Hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.
• 22 Aralık 1922 Lozan Konferansı’nın kesilmesi ihtimaline karşı, Başkomutan orduya hazırlık emri verdi.
• 14 Ocak 1923 Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de öldü. Karşıyaka’ya gömüldü.
• 14 – 20 Şubat 1923 Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.
• 16 – 17 Ocak Mustafa Kemal, İzmit’de gazetecilere konuştu.
• 27 Ocak 1923 Mustafa Kemal’in İzmir’e gidişi.
• 29 Ocak 1923 Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım’la evlendi. (5 Ağustos 1925’te ayrılmıştır.)
• 30 Ocak 1923 Lausanne’de, "Sivil Mevkufinin İadesiyle Harb Esirlerinin Mübadelesine Dair Türk-Yunan İtilafnamesi" imzalandı.
• 4 Şubat 1923 Lozan Konferansı, önemli noktalardaki uyuşmazlıklar sebebiyle kesildi. (ara verildi)
• 7 Şubat 1923 Mustafa Kemal’in minberden halka hitap edişi.
• 16 Şubat 1923 Lozan Heyeti, İstanbul’a döndü.
• 17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.
• 17 Şubat 1923 İzmir’de "Türkiye İktisat Kongresi" toplandı.
• 19 Şubat 1923 Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte Ankara’ya gitti.
• 24 Şubat 1923 İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi lağvedilerek, yerine Ankara’daki Emniyet Umumiye Müdürlüğü’ne bağlı ve İl Teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kuruldu.
• 27 Şubat 1923 T.B.M.M.’nde Lozan Konferansı üzerinde gizli oturumda görüşmeler yapıldı. (6 Mart’da görüşmeler yapıldı. Ankara Hükümetinin karşı barış önerileri, İtilaf Devletleri temsilcilerine 8 Mart’ta verildi)
• 28 Şubat 1923 Mustafa Kemal’e "İstanbul hemşehriliği" payesi verildi.
• 1 Mart 1923 Ali Fuat Paşa yeniden, TBMM ikinci başkanı oldu.
• 2 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde Latin Harflerinin kabulü için verilen önerge, Kongre başkanı Kazım Karabekir tarafından reddedildi.
• 4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi sona erdi.
• 15 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana’yı ziyaret etti.
• 17 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana’dan Mersin ve Tarsus’a geçti.
• 20 Mart 1923 Mustafa Kemal, Konya’da halka seslendi.
• 21 Mart 1923 Gazi Mustafa Kemal , Konya’da Hilaliahmer (Kızılay) Kadınlar Şubesi’nde yaptığı konuşmada, kadın haklarına değindi.
• 22 Mart 1923 Mustafa Kemal Konya’da, Mevlâna Türbesi’ni ziyaret etti.
• 27 Mart 1923 Milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü.
• 31 Mart 1923 İtilaf Devletleri, Lozan’a yeniden delege istediler.
• 31 Mart 1923 "Mahkum Askeri ve Sivil Üzera Hakkında Aff-ı Umumi ilanına Dair Kanun" T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 1 Nisan 1923 Topal Osman, Ankara’nın Seyranbağları’ndaki evinde yaralı olarak ele geçirildi.
• 1 Nisan 1923 T.B.M.M., seçimin yenilenmesi için karar aldı.
• 8 Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemal "Dokuz Umde" ‘yi yayınladı. (Seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkeler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adına yayınladı.)
• 9 Nisan 1923 Doğu Anadolu demiryolunun yapımı karşılığında bazı imtiyazların verildiği "Chester Projesi" T.B.M.M. tarafından onaylandı.( Ancak bu proje uygulamadan kaldırıldı.)
• 16 Nisan 1923 Birinci T.B.M.M. çalışmaları sona erdi.
• 21 Nisan 1923 İsmet Paşa başkanlığındaki heyet Lozan’a vardı.
• 23 Nisan 1923 Lozan Konferansı’nın ikinci evresi başladı.
• 30 Mayıs 1923 Antakya – İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
• 26 Haziran 1923 General Harington, Abdülmecid Efendi’yi ziyaret etti.
• 28 Haziran 1923 Gazi Mustafa Kemal, kendine "Müderrislik Şahadetnamesi" gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’ne teşekkür telgrafı yolladı.
• 10 Temmuz 1923 Fener Kilisesi Patriği Meletios, Yunanistan’a kaçtı.
• 12 Temmuz 1923 Polonya ile ticaret antlaşması imzalandı.
• 19 Temmuz 1923 Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü’ye Lozan Konferansı konusunda telgraf gönderdi.
• 23 Temmuz 1923 Türkiye-Polonya dostluk antlaşması imzalandı.
• 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.
• 29 Temmuz 1923 Batı Cephesi karargâhı Ankara’ya taşındı.
• 4 Ağustos 1923 Rauf Bey başbakanlıktan ayrıldı.
• 5 Ağustos 1923 Genelkurmay Başkanlığı, barış, konuş ve kuruluş planını uygulamaya başladı.
• 6 Ağustos 1923 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Mausanne’de suçluların geri verilmesi ve başka konularda sözleşmeler imzalandı. (Görüşmeler 29 Haziran’da başlamıştı.)
• 10 Ağustos 1923 İsmet Paşa Lozan’dan döndü.
• 11 Ağustos 1923 T.B.M.M.’nin ikinci dönemi başladı.
• 13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Partisi’ni kurdu.
• 13 Ağustos 1923 Mustafa Kemal ikinci kez T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.
• 14 Ağustos 1923 Fethi Bey yeni bir Hükümet kurdu.
• 18 Ağustos 1923 İzmir’den de seçilmiş olan Gazi Mustafa Kemal, Ankara milletvekilliğini kabul etti.
• 23 Ağustos 1923 Lozan Antlaşması’nı T.B.M.M. onayladı.
• 1 Eylül 1923 Batı Cephesi karargâhı kaldırıldı.
• 9 Eylül 1923 Halk Fırkası kuruldu.
• 15 Eylül 1923 Karaağaç Yunanlılardan alındı.
• 20 Eylül 1923 İstanbul’da , kapütilasyonların öngördüğü yabancı devletlere ait postaneler kapatıldı.
• 21 Eylül 1923 Bozcaada Yunanlılardan alındı.
• 22 Eylül 1923 İmroz Yunanlılardan alındı.
• 25 Eylül 1923 Milli sınırlar dışında kalmış ve Milli Mücadele’ye katılmamış olanlara yapılacak işlemleri belirten 347 sayılı kanun T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 27 Eylül 1923 Harb Okulu, İstanbul’da Harbiye’deki binasına taşındı.
• 2 Ekim 1923 İtilaf Devletlerinin son birlikleri İstanbul’dan ayrıldı.
• 4 Ekim 1923 Anadolu Müstakil Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, Milli Hükümeti destekleyen beyannamesini yayınladı.
• 4 Ekim 1923 İstanbul’da sansür kaldırıldı.
• 6 Ekim 1923 Şükrü Naili (Gökberk) Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul’a girdi.
• 6 Ekim 1923 İngilizler Çanakkale’den ayrıldı.
• 13 Ekim 1923 Ankara’yı "Hükümet Merkezi" yapan kanun kabul edildi.
• 13 Ekim 1923 T.B.M.M.’nde "Mübadele İmar ve İskan Vekaleti İhdasına Dair Kanun" kabul edildi.
• 24 Ekim 1923 T.B.M.M.’nde (362 sayılı) "12 Rebiülevvel Gecesiyle Gününün Milli Bayram Addine Dair Kanun" kabul edildi. (27.5.1935 günlü, 2739 sayılı, ulusal bayramlarla ilgili kanun’la kaldırılmıştır.)
• 27 Ekim 1923 Fethi (Okyar) Bey Hükümeti istifa etti.
• 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa gizli oyla oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.
• 30 Ekim 1923 Cumhuriyet’in İlk Hükümetini, Başvekil sanı ile İsmet (İnönü) kurdu.
• 31 Ekim 1923 Seferberliğin 1 Kasım 1923 tarihinde kaldırılmasına ilişkin Kanun T.B.M.M.’nde kabul edildi. (Seferberlik 3 Ağustos 1914’de ilan edilmişti).
• 1 Kasım 1923 Fethi (Okyar) Bey T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.
• 14 Kasım 1923 Temyiz’in (Yargıtay) Ankara’ya taşınmasını öngören kanun, T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 19 Kasım 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası başkanlığına vekalet etmesini bir yazı ile İsmet (İnönü)’den istedi.
• 20 Kasım 1923 Halk Fırkası "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütlerini kendi içinde topladı.
• 24 Kasım 1923 Hindistan’daki İsmaillerin başkanı Ağa Han ve Emir Ali, İsmet (İnönü) Paşa’ya Hilafet konusunda yazılar yazdılar.
• 10 Aralık 1923 Türkiye-Arnavutluk arasında dostluk antlaşması imzalandı. (Ankara)
• 15 Aralık 1923 Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması imzalandı. (İstanbul)
• 26 Aralık 1923 "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 1 Ocak 1924 Gazi Mustafa Kemal İzmir’e gitti.
• 2 Ocak 1924 T.B.M.M.’nde "Hafta Tatili Hakkında Kanun" kabul edildi. (O güne değin hafta tatili zorunluluğu yoktu.)
• 2 Ocak 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi’nde gazeteciler beraat etti.
• 28 Ocak 1924 Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet antlaşmaları imzalandı. (İstanbul)
• 7 Şubat 1924 T.B.M.M.’nde, Milli Mücadelede şehit olan gönüllü ve subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi.
• 13 Şubat 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi’nin mahkum ettiği gazetecilerin affı T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 15 – 22 Şubat 1924 İzmir’de harp oyunları yapıldı. (Bu günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet (İnönü) bu konuda görüştüler.)
• 29 Şubat 1924 Halife Abdülmecit için İstanbul’da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.
• 1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M.’nin açış konuşmasında, öğretimin birleştirilmesi ve ordunun siyasetten ayrılmasının gereğine işaret etti.
• 1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal Kastamonu’da, Şapka ve Kıyafet Devrimini başlattı.
• 2 Mart 1924 C.H.P. Grubu toplantısında, ertesi gün alınacak kararlar üzerinde görüşüldü.
• 3 Mart 1924 Hilafet kaldırıldı.
• 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitimde birlik sağlandı.
• 3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı. (laik devlete doğru ilk adım)
• 3 Mart 1924 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. (Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve siyaset dışına çıktı)
• 5 Mart 1924 T.B.M.M.’nde "Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.
• 8 Mart 1924 T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.
• 13 Mart 1924 T.B.M.M.’nde "Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" kabul edildi.
• 18 Mart 1924 T.B.M.M.’nde "Köy Kanunu" kabul edildi.
• 30 Mart 1924 Mehmet Rıfat (Börekçi), Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.
• 1 Nisan 1924 Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 8 Nisan 1924 "Mehakim-i Şer’iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun" ile dinsel mahkemeler kaldırılarak mahkemeler birleştirildi. Kanun, Mayıs başında yürürlüğe girdi.
• 13 Nisan 1924 Mithat, Mahmut Şevket, Talat Paşalar, Reşit Hikmet Bey ve başkalarının ailelerine vatan hizmetinden dolayı maaş bağlanması konusunda kanun T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 16 Nisan 1924 T.B.M.M’i "Aff-ı Umumi Kanunu" ile, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlara yardım edenleri bağışladı.
• 20 Nisan 1924 Yeni Anayasa kabul edildi.
• 21 Nisan 1924 T.B.M.M.’nde "İstanbul Darülfünunu’nun Şahsiyet-i Hükmiyesi Hakkında Kanun" kabul edildi.
• 22 Nisan 1924 T.B.M.M.’nde "Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdüriyet-i Umumiyesinin Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun" kabul edildi. (Bu Kanun’la, Devlet Demiryolları kurulmuş oldu.)
• 23 Nisan 1924 Ankara’da toplanan kurultay ile Türk Ocakları yeniden kuruldu. (İlk kuruluş, 25 Mart 1912. 1931’de kapatılmış, yerlerine Halkevleri açılmıştı.1949’da yeniden kurulmuştur.)
• 4 Mayıs 1924 Genç Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün özel çabaları ve büyük özveriler sonucunda Paris Olimpiyatlarına katıldı.
• 19 Mayıs 1924 Türk-İran sınırı konusunda Türkiye – İngiltere görüşmeleri İstanbul’da başladı. (5 Haziran’a değin sürmüş, antlaşmaya varılamamış, konu Milletler Cemiyeti’ne götürülmüştür.)
• 1 Haziran 1924 Milli Mücadele aleyhinde çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşması’na bağlı genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin yurt dışına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu karar verdi.
• 6 Haziran 1924 İstanbul’da Papa Eftim (Erenerol)’in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim’i getirdiler.
• 8 Ağustos 1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
• 22 Ağustos 1924 Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.
• 25 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Ankara’da Muallimler Birliği Kongresi üyelerine verilen çayda: "Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebileri; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" dedi.
• 26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası kuruldu.
• 30 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar’da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda, gençlere seslenerek : "Ey yükselen yeni nesil;
• İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ila ve idame edecek sizsiniz" dedi.
• 30 Ağustos 1924 Dumlupınar’da Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.
• 1 Aylül 1924 Ankara’da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.
• 22 Eylül 1924 Gazi Mustafa Kemal Samsun’da, İstiklal Ticaret Mektebi’nde öğretmenlerle yaptığı konuşmada: "Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" dedi.
• 25 Ekim 1924 Ziya Gökalp öldü.
• 26 Ekim 1924 Komutanların siyaseti seçmeleri nedeniyle bunalım doğdu.
• 29 Ekim 1924 T.B.M.M. bugün CENTO’nun bulunduğu ikinci binasında Cumhuriyetin yıldönümünü kutladı.
• 1 Kasım 1924 T.B.M.M. toplantı yıllarına Kasım’da başladı.
• 10 Kasım 1924 Halk Fırkası, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.
• 17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
• 21 Kasım 1924 İsmet (İnönü) Paşa, Başbakanlıktan çekildi. (22 Kasım’da Fethi (Okyar) Bey Başbakan oldu. 2 Mart 1925’e değin Başbakanlıkta kaldı.)
• 26 Kasım 1924 Kazım (Özalp) Paşa T.B.M.M. Başkanı oldu. (1 Mart 1935’e değin)
• 20 Aralık 1924 "Kırkkilse İsminin Kırklareli’ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 29 Aralık 1924 T.B.M.M.’nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi.
• 1 Ocak 1925 Gazi Mustafa Kemal Konya’ya doğru yola çıktı.
• 3 Ocak 1925 Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.
• 11 Ocak 1925 Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci İnönü Zaferi’nin Dördüncü Yıldönümü dolayısıyla Konya’da bir konuşma yaptı ve bu zaferin inkılâp tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtti.
• 11 – 15 Şubat 1925 Doğu’da Şeyh Sait ayaklanması başladı.
• 14 Şubat 1925 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa öldü. (T.B.M.M.’nde Ali Fuat (Cebesoy) ile vuruşması sonucu)
• 16 Şubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu.
• 17 Şubat 1925 Âşar kaldırıldı.
• 25 Şubat 1925 Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanunun kabul edildi.
• 26 Şubat 1925 Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi’nin 1 Mart’ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 2 Mart 1925 Fethi (Okyar) kabinesi istifa etti. İsmet (İnönü) 3 Mart’ta Hükümeti kurdu. (Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır)
• 4 Mart 1925 Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sağlama, anarşiyi önleme) Kanunu TBMM de kabul edildi.
• 8 Mart 1925 Adliye vekillerinden Prof. Seyit (Bey) öldü.
• 9 Mart 1925 6 Mart’ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.
• 5 Nisan 1925 Şeker Fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 17 Nisan 1925 Ankara-Yahşihan demiryolu işletmeye açıldı. (20 Kasım : Yahşiyan – Yerköy demiryolu işletmeye açıldı)
• 19 Nisan 1925 "Cumhuriyet’in İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel (Ekim) Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun T.B.M.M.’nde kabul edildi.
• 19 Nisan 1925 T.B.M.M.’nde "Ticaret Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu" kabul edildi.
• 22 Nisan 1925 T.B.M.M.’nde "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" kabul edildi.
• 22 Nisan 1925 T.B.M.M.’nde "Kadastro Kanunu" kabul edildi.
• 5 Mayıs 1925 Ankara’da Gazi Orman Çiftliğinin kurulması için işe başlandı.
• 5 Mayıs 1925 Yunanistan’daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal’i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara’da idam edildi.
• 3 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.
• 29 Haziran 1925 Şeyh Sait ile 46 adamı Diyarbakır İstiklal Mahkemesi’nce bir gün önce idama mahkum edildi; bugün asıldı.
• 23 Ağustos 1925 İstanbul’da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal’in ilk heykeli dikildi.
• 23 Ağustos – 1 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal şapka ve tekkeler konusunda bir geziye çıktı..
• 27 Ağustos 1925 Mustafa Kemal Paşa şapka ile İnebolu Türkocağına geldi. (Kastamonu seyahati boyunca, kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmaları.)
• 1 Eylül 1925 Ankara’da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı.
• 2 Eylül 1925 Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
• 2 Eylül 1925 Sivas’ta gericiler şapka ve tekkeler konusunda ayaklandı. (İstiklal Mahkemesi’nce cezalandırıldılar)
• 4 Eylül 1925 İstanbul’da bir baloda Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.
• 13 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal, Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanan gazetecileri bağışladı.
• 1 Ekim 1925 Bursa dokuma fabrikası, Gazi Mustafa Kemal’in konuşmasıyla açıldı.
• 11 Ekim 1925 "İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)
• 14 Ekim 1925 Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Muallim Mektebi’nde yaptığı konuşmada : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" dedi.
• 5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
• 14 Kasım 1925 Gazi Mustafa Kemal’in Mütareke sıralarında Şişli’de oturduğu eve bir plaka kondu.
• 22 Kasım 1925 İstanbul Darülfünunu’na İnkılap tarihi kürsüsü konulması ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.
• 23 Kasım 1925 Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu.
• 25 Kasım 1925 Şapka Kanunu çıktı.
• 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun yürülüğe girdi.
• 8 Aralık 1925 Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı. (Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan adlarının kullanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi)
• 9 Aralık 1925 T.B.M.M.’nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi.
• 17 Ararlık 1925 Türk – Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris’te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945’te bozdu.)
• 26 Aralık 1925 Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında Kanun kabul edildi.
• 30 Ocak 1926 Türkiye – Şili dostluk antlaşması imzalandı.
• 11 Şubat 1926 İstanbul’da Mahmut (Soydan) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935’te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950’de çıktı.)
• 17 Şubat 1926 Medeni Kanunu’nun Kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması)
• 1 Mart 1926 Yeni "Türk Ceza Kanunu" kabul edildi.
• 3 Mart 1926 T.B.M.M.’de "Hakimler Kanunu" kabul edildi.
• 14 Mart 1926 Gazi Mustafa Kemal’in anıları, Ankara’da "Hakimiyeti Milliye" İstanbul’da "Milliyet" gazetesinde yayımlanmaya başlandı.
• 17 Mart 1926 T.B.M.M.’de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi.
• 22 Mart 1926 "Memurin Kanunu" T.B.M.M.’de kabul edildi.
• 24 Mart 1926 Türkiye’de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun T.B.M.M.’de kabul edildi.
• 1 Nisan 1926 T.B.M.M.’de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.
• 10 Nisan 1926 "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" T.B.M.M.’de kabul edildi.
• 22 Nisan 1926 "Borçlar Kanunu" T.B.M.M.’de kabul edildi.
• 23 Nisan 1926 Samsun – Kavak Demiryolu işletmeye açıldı.
• 7 Mayıs 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.
• 13 Mayıs 1926 T.B.M.M’de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.
• 22 Mayıs 1926 T.B.M.M’de "Emlak ve Eytam Bankası Kanunu" kabul edildi.
• 26 Mayıs 1926 "Mücadele-i Milliye’ye İştirak Etmeyen Memurin Hakkında Kanun" T.B.M.M’de kabul edildi.
• 28 Mayıs 1926 Ödemiş’te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.
• 31 Mayıs 1926 T.B.M.M’de "İskan Kanunu" kabul edildi.
• 2 Haziran 1926 T.B.M.M’de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.
• 1928 Amsterdam Olimpiyatları başladı. (İlk dördüncülüğümüzün alınması. Tayyar Yalaz)
• 8 Ocak 1928 Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) Ankara Türk Ocağı’nda Latin Harfleri konusunda konuştu.
• 16 Ocak 1928 T.B.M.M’I, Ticaret ve Zıraat vekaletlerinin, İktisat vekaleti olarak birleştirilmesini sağlayan kanunu kabul etti.
• 29 Ocak 1928 Hristiyanlık propagandası ile öğrencilere zararlı olan Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.
• 31 Ocak 1928 Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye Eğitim Derneği) kuruldu.
• 3 Şubat 1928 Hutbe İstanbul’da Türkçe okunmaya başlandı.
• 10 Nisan 1928 Anayasa’nın dinle ilgili maddeleri kaldırıldı.
• 16 Nisan 1928 İlk Divan-ı Ali Kararı alındı. Eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Dr. Fikret Divan-ı Ali mahkum oldular.
• 19 Mayıs 1928 T.B.M.M’de "Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu" kabul edildi.
• 20 Mayıs 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda Türk Harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.
• 20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han ile Kraliçe İstanbul’da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.
• 22 Mayıs 1928 Türkiye – Afganistan dostluk ve işbirliği antlaşması yapıldı.
• 23 Mayıs 1928 T.B.M.M’de "Damga Resmi Kanunu" kabul edildi.
• 24 Mayıs 1928 Latin asıllı Türk rakamları kabul edildi.
• 28 Mayıs 1928 Millet Mekteplerinin açılması kanunu kabul edildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.
• 4 Haziran 1928 Gazi Mustafa Kemal İstanbul’a geldi.
• 13 Haziran 1928 Düyunu Umumiye (Dış Genel Borçlar) hakkında Paris’te, ilgililerle bir anlaşma yapıldı.
• 8 Ağustos 1928 Hakkı Şinasi Paşa İstanbul’da Taksim Anıtı’nı açtı.
• 11 Ağustos 1928 Dolmabahçe’de alfabe dersi verildi.
• 25 Ağustos 1928 Ankara’da toplanan dördüncü Muallimler Birliği Kongresi’nde öğretmenler, yeni Türk Harfleri’ni öğretecekleri konusunda ant içtiler.
• 2 Eylül 1928 Kütahya – Tavşanlı Demiryolu işletmeye açıldı.
• 21 Eylül 1928 Gazi Mustafa Kemal, başvekalete gönderdiği yazıda Türk Harfleri’nin kolaylıkla uygulanması konusunda direktif verdi.
• 29 Eylül 1928 Yeni Türk Harfleri Marşı yayımlandı.
• 1 Kasım 1928 Türk Harfleri’nin kabulü. (Latin asıllı)
• 31 Aralık 1928 Anadolu ve Mersin – Tarsus – Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M’de bir kanunla onaylandı.

Yorumlar kapalı.