Bugün 10 Kasım

Abone Ol
Daha Fazla

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bir kurtuluş destanının en büyük kahramanı olarak; sadece tarih sayfalarının derinliklerinde değil, yüce Türk milletinin kalbinin tam ortasında sevgi yumağıyla sarılı bir halde bulunmaktadır .Atatürk’e olan sevgimiz ,saygımız dünya durdukça devam edecektir. O’nu; vatanı adına yapmış olduğu hizmetleri gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmalı ve öğretmeliyiz ki ;çok büyük zorluklar içersinde kazanılan kurtuluş savaşının ve kurulan Cumhuriye’tin değeri daha iyi anlaşılsın .Atatürk’ü anlamak; onun fikirlerini çok iyi bilerek uygulamaktan geçer.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması bir devrin yeniden yazılmasıdır adeta. Yurdun dört bir yanı işgâl altında inlerken, bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyen Türk milletine önderlik yapan Atatürk, milletimizin esaret altında yaşamasını aklının ucundan bile geçirmeyerek, tarih sayfalarındaki inancın ;zafere dönüştüğü en büyük bağımsızlık savaşının mimarı olmayı hak etmiştir.

Atatürk’ü anlamak; o’nun ilke ve inkılaplarını çok iyi bilmek ve uygulamak demektir.Kurulan Cumhuriye’tin manasını çok iyi bilmeliyiz ki; Cumhuriyete daha çok sahip çıkalım ve onu koruyalım.

Atatürk’ün; halkını , ülke yönetiminin tek sahibi yapması ,ülkenin öz kaynaklarını’da milletin hizmetine vermesi, o’nu; diktatörlükten uzak, vatan ve millet sevdalısı bir lider olarak karşımıza çıkarmaktadır .Kendisini Türk milleti’nin bağımsızlık mücadelesine adayan Atatürk, hiçbir zaman şahsi menfaatlerini düşünmemiş sadece milletin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi yegâne yol olarak görmüştür.

1938 yılından beri,her on Kasım;Atamız’ı kaybetmenin verdiği hüznün yanında, onu daha iyi anlamanın gereğinin ortaya konulması gereken bir gün olarak’da değerlendirilmektedir .O’nun hayatını,ilkelerini ve bizlerden yapmamızı istediği şeyleri bilimsel olarak ortaya koymak ve uygulamak bizlerin birinci vazifesi olmalıdır.

Atatürk devrimleri, bugün; birçok ülkede örnek olarak kabul görmüş bir vaziyette ele alınmaktadır.Bağımsızlığını tam olarak kazanamamış birçok ülkeye Atatürk devrimleri ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.Bütün bunlar Atatürk’ün; evrensel bir dünya görüşünün mimarı olduğunu göstermektedir.

Bizler; her on Kasım’ı ; bıraktığı eserlerin izinde, ülkeyi dahada ileriye götürebilmek adına ortaya koyulması gereken bir gün olarak görmeliyiz .Atatürk’ü anlamak ve anlatmak hepimizin görevi olsun ki! Bizden sonraki nesillerimiz onu daha iyi anlasın .Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu aziz vatanın nasıl ayakta kaldığını öğrensin ki; bayrağına ve vatanına daha çok sahip çıksın .

Her türlü iç ve dış düşmanlarına karşı uyanık ve hazırlıklı olabilsin.

Haydi şimdi! On Kasımlar’da Atatürk ‘ü daha iyi anlamaya.

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz, merak etme Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple Hep yaşayacak bu vatan Atam izinde Söz veririz’Her On Kasım saat dokuzu beş geçe.

Yorumlar kapalı.