Maltepe DRAGOS’a Sanayi Şehri Projesi

Abone Ol
Daha Fazla

İBB BİMTAŞ – İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş.’nin Maltepe – Dragos Sanayi Alanları Davetli Mimari Proje Yarışması, sanayi alanı olarak etkinliğini kaybetmiş, ancak merkezi konumu sayesinde yüksek potansiyel barındıran proje alanında, mevcut planda belirtilen kararlar doğrultusunda; ticaret, kültür ve turizm ağırlıklı, uygulanabilir bir kentsel yerel merkezin yaratılması için kentsel tasarım projesi düzenlendi.

Dragos; alışveriş merkezleri, plazalar, konutlar ve otellerin bulunacağı bir yere dönüşecek.

Yaklaşık 30 farklı şahıs ve kuruluşun arsalarının bulunduğu Dragos’ta ECA ve Singer gibi önemli kuruluşların gayrimenkulleri, ayrıca Karayolları’na ait 60 dönüm civarında bir arsa da yer alıyor.

Dragos projesi bir yanda dururken, 550 hektarlık bir başka alan da ‘eğlence’ için değerlendirilmeyi bekliyor. Bu araziye de hayvanat bahçesinden kültür merkezine pek çok farklı aktivite alanının bir arada bulunacağı bir proje hazırlanacak.

Tasarlanacak kentsel merkezin, depremsellik bakımdan sağlıklı ve güvenlikli, ekonomik ve ekolojik bakımdan sürdürülebilir, çağdaş yaşam kalitesine sahip, kimlikli, çevreye duyarlı ve öncelikle yakın çevresinde yaşayan nüfusa hizmet etmesi bekleniyordu.

Maltepe – Dragos Sanayi Alanları Kentsel Tasarım Projesi, 14 Şubat 2009 tarihinde Tabanlıoğlu Mimarlık ve Tago Mimarlık’ın sunumları ve ardından Değerlendirme Kurulu çalışmaları ile sonuçlandı. Değerlendirme Kurulu oy çokluğu ile Tago Mimarlık tarafından hazırlanan projeyi seçti.

Proje, İstanbul metropoliteni, Anadolu yakasında, Maltepe ilçe sınırları içersinde yer alan toplam 31,4 hektarlık alanı kapsıyor. Alanının kuzeybatısında Ziya Gökalp Caddesi ve konut alanları, kuzeydoğusunda TCDD İşletmeleri’ne ait mevcut Doğu Banliyö Hattı (Marmaray) ve yanında minibüs yolu, güneydoğusunda Bülbül Deresi, ”Dragos Tepesi” konut yerleşim alanları, batısında da kıyı dolgusu üzerindeki kullanım alanları, sahil yolu ve Marmara Denizi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 16.04.2005 onanlı (2008’de revize edilen) ,”1/5000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Nazım İmar Planı” bulunuyor. Bu planda, ”fiziksel ve görsel açıdan kirlilik yaratan sanayi alanlarının desantralize edilmesi, yapılaşmış ve yapılaşmakta olan kentsel alanlardaki donatıların arttırılarak kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekliliği” vurgulanıyor.

Bölge mülk sahipleri, planlama sürecine katkıları yerel yönetimce istendiğinde, bir araya gelerek ”İstanbul Maltepe Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Derneği” çatısı altında bir sivil toplum kuruluşunu oluşturdu. Derneğin öncelikli amacı, Türkiye’de ve İstanbul’da bir ilk olacak şekilde, sürdürülebilir / uygulanabilir bir proje oluşumunun içerisinde aktif olarak yer alarak, çalışmaları kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Bu amaçla dernek tarafından çoklu senaryolar içeren bir ”en iyi arazi kullanımı” çalışması yaptırılmış ve bu çalışma, projenin Design Brief’ine de eklenmiş. Ayrıca Dernek tarafından atanan üyeler Danışma Kurulu’nda da yer almış ve Design Brief’in oluşmasında yerel yönetim ve uzmanlarla birlikte katkıda bulunmuşlar.

Ulusal davetli mimarların belirlenmesi sürecinde, Danışma Kurulu çalışmalarında ilk önce aday adayları ve daha sonra da aday belirlenmesi yapılmış ve seçilen adaylara Design Brief gönderildi.

Bu doğrultuda 6 ulusal mimari ofisten proje teklifi alındı:

• Boran Ekinci Mimarlık & Dalokay Mimarlık
• Cafer Bozkurt Mimarlık Ltd. Şti.
• Çamoğlu Mimarlık & Dekorasyon İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
• Swanke Hayden Connell Mimarlık AŞ
• Tabanlıoğlu Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti.
• Tago Mimarlık

Sunumlar 27 Aralık 2008 tarihinde, Değerlendirme Kurulu’nun yanı sıra tüm Danışma Kurulu Üyeleri, Dernek Üyeleri ve yöre halkına açık olarak gerçekleştirildi.

Tabanlıoğlu Mimarlık ve Tago Mimarlık tarafından hazırlanan projeler Değerlendirme Kurulu tarafından eşdeğerde görüldü. Bu iki ofisten Değerlendirme Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda projelerini geliştirmeleri bekleniyor.

PROJE DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. İbrahim BAZ
-İ.B.B. Başkan Danışmanı
İMP Proje Yürütücüsü

– Kortan ÇELİKBİLEK
İ.B.B. Başkan Danışmanı

– Ahmet AĞIRMAN
BİMTAŞ Genel Müdürü

– Ali ERGÜN
Maltepe Bel. Başkan Yard.

– Meltem Öztürk GÜRSU
Harita Müh., Maltepe Bel. İmar ve Şehircilik Müdürü

– Prof. Dr. İhsan BİLGİN
Y. Mim.,Bilgi Üniv. Öğretim Üyesi

– Faruk GÖKSU
Şeh. Pl.,Kentsel Strateji Danışmanlık Proje Geliş. Ltd. Şti.

– Oktay KETEN
İnş. Müh.,Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Başkanı

– O. Emre GÖKSOY
Şeh. Pl., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Bşk. Yrd.

– M. Bülent KEÇELİ
Y. Mim., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Üyesi

– Ali Rıza EMRE
Şeh. Pl., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Üyesi

– Murat VEFKİOĞLU
Y. Mim., Kent. Tas.,İMP Kent.Tas. ve Yarışmalar Grubu Yürütücüsü

– Meksude GENÇ
Şeh. Pl., İMP Yarışmalar Grubu Yürütücüsü

– Emine Barışkın BİLGİLİ
Y. Şeh. Pl., Kent. Tas., İMP Yarışmalar Grubu Üyesi

– Utku Serkan ZENGİN
Şeh. Pl., İMP Yarışmalar Grubu Üyesi

PROJE DEĞERLENDİRME KURULU:

– Prof. Dr. Hale Çıracı
Y. Şeh. Pl., İTÜ Şehir ve Bölge Planlama

– Prof. Dr. İhsan Bilgin
Y. Mim., Bilgi Üniversitesi

– Faruk Göksu
Şeh. Pl.,Kentsel Strateji Danışmanlık Proje Geliş. Ltd. Şti.

– Nevzat Sayın
Y. Mim., Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri

– Özdemir Sönmez
Şeh. Pl., İMP

– O. Emre Göksoy
Şeh. Pl.,Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Bşk. Yrd.

– Bülent Keçeli
Y. Mim., Maltepe Yalı Mah. Kentsel Yenileme Derneği Üyesi

İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi

Yorumlar kapalı.