28 Mayıs 2010 Resmi Gazete Atama Kararları

Abone Ol
Daha Fazla

28 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27594

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2010/419

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda boş bulunan Başkanlığa ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; Ulaştırma Bakanlığının 11/5/2010 tarihli ve 548 sayılı yazısı üzerine, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

13/5/2010 TARİHLİ VE 2010/419 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI VE SOYADI

Dr. Tayfun ACARER

28 Mayıs 2010 CUMAResmî GazeteSayı : 27594

ATAMA KARARLARI

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/318

1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İlhan AKDENİZ’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Erhan KAZIKLI’nın atanması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/319

1 –Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Canan İLGÜN’ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Hayrettin ÖZDEN’in atanması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN M. Vecdi GÖNÜL

Başbakan Millî Savunma Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/358

1 –1. Derece Kadrolu Müsteşar Yardımcılığına

Hukuk Müşaviri Güngör Azim TUNA’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Beşir ATALAY

Başbakan İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/359

1 –1. Derece Kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne

Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Selim KÖŞGER’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Beşir ATALAY

Başbakan İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/360

1 –1. Derece Kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne

Mülkiye Başmüfettişi Abdil Celil ÖZ’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Beşir ATALAY

Başbakan İçişleri Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/143

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Elazığ Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne Hamza YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/189

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bolu Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne, Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürü Murat KUL’un

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne, Rize Bayındırlık ve İskân Müdürü Ufuktan GÜNEŞ’in

atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/253

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Isparta Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne, Kocaeli Bayındırlık ve İskân Müdürü Süleyman TÜYER’in,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kocaeli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne, Van Bayındırlık ve İskân Müdürü Burhan ERES’in

atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/326

1 – Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskân Müdürü Mehmet ÇİÇEK’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/327

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kahramanmaraş Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne Sayim ATA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/328

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Diyarbakır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne Mehmet SEVMİŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/329

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Van Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne Mehmet Taha AL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/330

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hatay Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne Hayrettin YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/331

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çorum Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne Dursun TÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/332

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Hasan YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/376

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Çalışma Genel Müdürlüğüne Ali Kemal SAYIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/336

1 – Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Adnan YILMAZ’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/380

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ülkü SOLMAZEL’in,

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Murat GÜRÜL’ün atanmaları,

657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/381

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Nurpınar TENTE ÖDEMİŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

27/5/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ertuğrul GÜNAY

Başbakan Kültür ve Turizm

Yorumlar kapalı.