FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

Abone Ol
Daha Fazla

İllerdeki Fahri Trafik Müfettişi sayısı yeterli sayıya ulaştığından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 23.02.2002 tarihinde yayınlanan genelge ile Fahri Trafik Müfettişliği başvuruları durdurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az kırk yaşında olmak,

En az yüksekokul mezunu olmak,

En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Gerekli Belgeler

İki adet vesikalık fotoğraf,

İkametgah

Sabıka kaydı belgesi

Sürücü belgesi

Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.

Başvuru Yeri

İkametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.

İstanbul İli için Gayrettepe Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte müracaat etmeleri yeterlidir.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği Tel: 0 (212) 214 41 58

Başvuru Şekli

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Yorumlar kapalı.