02.06.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararları

Abone Ol
Daha Fazla

2 Haziran 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 27599

GÖREVLENDİRME KARARLARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/355

1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi İlhan YARGIÇ’ın görevlendirilmesi,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/356

1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki GÜZEL’in yeniden görevlendirilmesi,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/357

1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK’ün yeniden görevlendirilmesi,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

2 Haziran 2010 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 27599

ATAMA KARARLARI

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2010/351

1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Berrin BİNGÖL’ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2010/352

1 – Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine), Davut HANER’in yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/353

1 – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Planlama Uzmanı Dr. Atilla BEDİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Dr. Cevdet YILMAZ

Başbakan Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/354

1 – Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Daire Başkanlığına Planlama Uzmanı Süleyman ALATA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Dr. Cevdet YILMAZ

Başbakan Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/317

1 – Adalet Başmüfettişliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı (19750) İsmail TURGUT’un atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/325

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Hesap Uzmanlıklarına, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Hesap Uzman Yardımcıları Okan NETEK, Seçkin ALTINEL, Nusret BULUT, Gökhan ÖZÇUBUK, Ender İNELLİ, Orhan PALA, Fahri SIDAL, Özcan KONAK, Serkan UÇAR, Gökçen Gülsüm KOÇULU, Mehmet Mert SARAÇÖZ, Mustafa TEKŞAN, Okan ŞAKAR, Serdar BEKTAŞ, Ali GÜMÜŞ, İsmail BARINIR ve Caner ATİK’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK

Başbakan Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/364

1 – Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Osman ESENGÜN’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/365

1 – Yüksek Fen Kurulu Üyesi Osman KAYUM’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yahya GÜÇLÜ’nün atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/366

1 – Yüksek Fen Kurulu Üyesi Yurdanur YERLİKAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Hidayet UYSAL’ın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/367

1 – Ağrı Bayındırlık ve İskân Müdürü Şakir TANAY’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ağrı Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne, Konya Bayındırlık ve İskân Müdürü Cahit BİRKAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mustafa DEMİR

Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/368

1 – Denizcilik Müsteşarlığında; açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Cengiz ÖZKAN’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Binali YILDIRIM

Başbakan Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/333

1 – Kütahya İl Müdürü Bekir GENCER’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/369

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kastamonu İl Müdürlüğüne, Metin KARAOĞLANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/370

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Aksaray İl Müdürlüğüne, Zekeriya ERDURMUŞ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/371

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne, Recep ÖZTORUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/372

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çankırı İl Müdürlüğüne, İhsan EMİRALİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/373

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ankara İl Müdürlüğüne, Balıkesir İl Müdürü Ruknettin CEYHUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/374

1 – Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü Ali KARACA’nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/375

1 – Açık bulunan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Metin SÜERDEM’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/334

1 – Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ÖZKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/377

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Zühtü BAKIR’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/378

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Dilşad BAYRAM’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/379

1 – Antalya İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Ramazan KAYAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN

Başbakan Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2010/335

1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Hakan AY’ın atanmasına ilişkin 7/12/2009 tarih ve 2009-11437 sayılı kararın iptal edilmesi,

Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Hakan BİLİR’in atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1/6/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar

Yorumlar kapalı.