SÖZLEŞMELİ PERSONELE MÜJDE

Abone Ol
Daha Fazla

Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı

Sözleşmeli personele ‘mesai’ umudu doğdu

Danıştay 12. Dairesi, Türk Sağlık-Sen’in açtığı davada, “sözleşmeli personele fazla çalışma karşılığı ek ücret ödenmemesine” ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Alınan bilgiye göre, sendika Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenerek çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin 2010 hizmet sözleşmesinin, “Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır.

Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez” ve “Kurum, sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir” şeklindeki hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 12. Daire’de dava açtı.

Daire, “Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır” ve “Kurum, sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir” düzenlemeleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından bu maddeler yönünden yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

“Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresinin ise üst hukuk normlarına aykırılık teşkil ettiğini kanaatine varan daire, bu maddenin yürütmesini durdurdu.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Anayasa ’Angarya yasaktır’ diyor, bu kararla sözleşmeli arkadaşlarımızın fazla çalışmalarının, emeğinin karşılığının almalarının önü açılmıştır” dedi.

Yorumlar kapalı.