Aleviler ve Kürtler Ak Partiye Karşıt Konumdalar

Abone Ol
Daha Fazla

Radikal gazetesinde yer alan ”Siyasette ve Toplumda Kutuplaşma” araştrması seçmenin AK Parti’ye bakışını ortaya koyuyor.

Konda’nın araştırmasına göre, AK Parti’ye bakışta Kürtler ve Aleviler tam karşıt pozisyonda yer alıyor. Yani Aleviler ülke ortalamasından oldukça farklı olarak AK Parti karşıtı bir noktada konumlanırken Kürtler AK Parti tarafında yer alıyor.

Ankette yaşamdan memnuniyet algısı ve beklentisiyle ilgili bir grup soru soruldu. Toplumun beşte üçü Türkiye’nin genel hayat şartlarının kötüye gittiğini, üçte biri de ülkenin geleceğinin kötü olacağını düşünüyor. Türkiye’nin genel olarak iyiye gitmediği düşüncesinde olanlar toplumun yarısı.

Gençlerin, ”bireysel hayattan memnuniyetleri” en yüksek seviyede ama ülke hayatı konusunda en olumsuz olanlar da onlar. Eğitim seviyesi yükseldikçe ülke hayatından memnuniyet düşerken, bireysel hayattan memnuniyet yükseliyor.

Hem bireysel hayat hem de ülke hayatına dair memnuniyetsiz kesim işçiler. Alevi inancına sahip olanlar da memnuniyeti en düşük olanlar.

Yaşamdan beklenti ve algılarda parti tercihine göre farklılıklar oluşuyor. En memnuniyetsizler BDP yandaşları iken, en memnun görünenler AK Partililer. Bireysel hayat konusunda en düşük memnuniyet puanı olanlar CHP’liler, ülke hayatı konusunda en düşük memnuniyet puanı olanlar ise BDP’liler.

Türkiye’de üç küme var

Şeriat, irtica, Ergenekon süreci, darbe, parti kapatmaları gibi konular üzerinde sorulan soruların yanıtları da çarpıcı veriler ortaya koyuyor. CHP ve MHP seçmeni ile AK Parti ve BDP seçmenleri iki ayrı blok oluşturuyor. İki bloğun cevapları birbirinin tam zıttı.

Değerler üzerine sorulan soruların sonucunda Türkiye’de kendi içinde birçok ortak değere sahip üç kümenin olduğu ortaya çıktı:

Modernler, gelenekselçi muhafazakarlar ve dini muhafazakarlar…

Modernler toplumun yüzde 30.8’ini temsil etmekte. Bu kümedekiler Türkiye ortalamasından daha yüksek eğitimli ve ağırlıklı olarak batı bölgelerinde doğmuş.

Gelenekselci muhafazakarlar toplumun yüzde 32.8’ini oluşturuyor.. Bu grupta çiftçi ve esnaf daha çok, devlet memuru ve üst düzey çalışanlar ise daha az.

Dini muhafazakarlar yüzde 36.5 ile en geniş küme. Bu gruptakilerin eğitim süresi en düşük ve üçte biri doğu bölgesinde doğmuş. Dörtte biri İstanbul’da yaşayan bu kümenin, Güneydoğu Anadolu’da oturan oranı diğerlerine göre daha yüksek. Yüzde 62’si başörtülü, yüzde 12’si türbanlı ve yüzde 3’ü çarşaflı.

Kendini Kürt veya Zaza olarak tanımlayanların üçte biri ‘dini muhafazakarlar’ kümesinde yer alıyor.. Buna karşılık türkler kümelere eşit olarak dağılıyor.

Yorumlar kapalı.