Sendika Sınav Görevlerinde Adalet İstedi

Abone Ol
Daha Fazla

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda bazı ilçelerde hep belirli okullardaki öğretmenlerin görevlendirilmesine sendika şubesi itiraz etti ve sınav görevlerinin bütün öğretmenler dikkate alınarak adalet çerçevesinde dağıtılması talebiyle İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine yazı yazdı.

Hep aynı kişilere sınav görevi yazılmasının huzursuzluğa neden olduğunu ifade eden Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube yapılan işlemin eşitlik ilkesine ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi aykırı olduğuna dikkat çekerek Kartal-Maltepe-Sultanbeyli-Tuzla ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden adalet talebinde bulundu.

“Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi”nde okulların seçimi ile ilgili kriterler yer almakta olup, bu kriterler “Okulun bulunduğu yer, ulaşım ve derslik sayısı” olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede merkezi olan okulların sınav yeri olarak seçilmesi isabetli bir uygulamadır fakat öğretmenlere sınav görevi dağıtımında havuz sistemi olmaması adaletli değildir diyen Şube Başkanı Ali Yalçın: “hep aynı kişilere görev verilmesi eğitimcilerin adalet duygularını rencide ediyor ve eğitim camiası içerisinde iç barışı bozuyor” dedi.

Yönergenin öğretmen görevlendirmesini düzenleyen maddesi : “Madde 13/2: Bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi üzerine her salonda bir salon başkanı ve gözcü, her 5(beş) salona da en fazla 1(bir) yedek salon görevlisi öğretmen valilik/kaymakamlık tarafından görevlendirilir. Salon başkanı/gözcü öğretmenlerin görevlendirilmesinde, sınav bölgesindeki öğretmenlerin dengeli olarak değerlendirilmesi, aynı öğretmenin üst üste sınavda görevlendirilmesi yerine farklı öğretmenlerin görevlendirilmesi esastır.” Şeklindedir diyen Eğitim Bir Sen Şube Başkanı tüm öğretmenlerin dönüşümlü olarak sınavlarda görevlendirilmesini talep etti.

Yorumlar kapalı.