Paramı Yönetebiliyorum Projesi Maltepe’de

Abone Ol
Daha Fazla

Gelişmiş finans sistemlerine sahip ülkelerde "finansal bilinç" önemini giderek artırıyor. Her bireyin hesabını doğru yapmasının, hem kendisinin hem de tüm toplumun yararına olduğunu giderek daha iyi anlıyoruz.

Nüfusunun yarısı genç ve çocuklardan oluşan ülkemizde gençlerin sağlıklı bir finansal gelecek yaratabilmelerini destekleyici politika ve stratejik planlamalar henüz mevcut değil. Ülkemizde belli aralıklarla yaşanan ve son bir yılda tüm dünyada etkili olan küresel mali kriz ortamında, sosyal güvenlik eksikliği, % 25,3’lük genç işsizlik oranı, eğitim ve istihdam yetersizliği gibi sorunlar özellikle gençler arasında ciddi ekonomik problemlere yol açıyor. Standart eğitim müfredatları bu alanda yetersiz kalıyor. Bu amaçla başta gençler olmak üzere tüm toplumda finansal bilincin yükseltilmesi için ek bir çaba gerekiyor.Maltepe kent konseyi gençlik meclisi misafirliginde kartal,Pendik,atasehir gençlik meclislerin katılım gösterdikleri sertifikalı eğitim düzenlendi.14 mayıs Türkan saylan kültür merkezi 15 haziran yılmaz mızrak kültür merkezinde egitmler gerçekleştirildi.
Paramı Yönetebiliyorum Projesi

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Visa Europe ve Habitat için Gençlik Derneği gençler arasında finansal bilinci geliştirerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla bir araya geldi. Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda ilk defa kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklığıyla gerçekleştirilen Paramı Yönetebiliyorum Projesi, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmada ciddi bir adımdır.

Projenin pilot çalışmaları 1 Kasım 2009 – 1 Kasım 2010 tarihlerinde 7 bölgeden toplam 17 ilde sürdürülmektedir. Çalışmalar kapsamında, bu illerdeki Kent Konseyi Gençlik Meclisleri ve sivil toplum kuruluşlarının 57 gönüllü akran eğiticisi yüz yüze eğitimler gerçekleştirilmektedir. Gönüllü eğitmenler, bütçeleme, finansal planlama ve yönetim, finans sistemi, yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve konularında toplamda 6 bin gence eğitim verilecektir. Paramı Yönetebiliyorum Projesi kapsamında verilecek eğitimler, öncelikle gençler arasında olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin finansal bilincinin geliştirilmesine ve sürdürülebilir kalkınma sürecine katkı sağlar.

Bir yıl boyunca uygulanacak pilot çalışma kapsamında yerel eğitimlerin sonuçları ön ve son testlerle ölçümlenecek. Bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilecek politika önerileri, Türkiye’de finansal bilincin geliştirilmesi konusunda kamu kurumlarının uygulayacağı programlara destek sağlayacaktır.

Yorumlar kapalı.