Palatina İstanbul İlgi Bekliyor

Abone Ol
Daha Fazla

   15 asır önce dönemin Bizans Krallığı tarafından yaptırılan BÜYÜK BİZANS SARAYI Sultanahmet’de yer yüzüne çıkacağı günü bekliyor. Küçük Ayasofya, At Meydanı, Boucaleon Sarayı altında yerden üç beş metre derinlikte olan Büyük Bizans Sarayı ( Sultanahmet Projesi ) 17 yıl süren inceleme ve araştırmalar sonucu yüzeysel araştırmaları tamamlandı.
   Ünlü İtalyan Bizans Tarihçisi ve Palatina İstanbul proje başkanı Eugenia Marta Bolognesi artık Sultanahmet projesinin hayata geçmesi gerekir. Türkiye’deki brökrasi Türk ve İtalyan bilim adamlarının çalışmasını geciktiriyor. Bu konuda Türk uzmanların Yüksek Anıtlar Kurulu’na yaptığı müracaat halen cevap bulamadı.
   PALATİNA İSTANBUL – BÜYÜK BİZANS SARAYI İLE İLGİLİ NELER YAPILDI
   Şu anki projenin raporu:
Bu rapor 1999-2007 yılları arasında Marmara denizi liman bölgesinde Konstantinapol’deki Bizans İmparatorlarının Büyük Sarayı hakkında yani bugünkü İstanbul’un özellikle Boukeleon Saray Limanın’da yapılan araştırmalar ile elde edilen sonuçlar hakkındadır.

1992-95 Araştırmalar 1992 yılında toprak seviyesinde başladı, 1993 yılında devam edilerek hipodroma yakın Yukarı Saray ile Marmara Deniz’i üzerindeki Aşağı Saray ile bugünkü At meydanı arasında sınır çizgisi tespit edildi, daha sonra 1994 yılında Yukarı Saray, 1995’te ise Aşağı Saray analiz edildi.
1996-1999 Boukoleon Saray Limanı’nın, Orta Bizans Dönemi’nden itibaren Aşağı Saray’ın ve bütün Büyük Bizans Sarayı’nın anahtar anıtının, restorasyon projesinin gerekliliği bu dönemde başladı. 1996 yılında alan temizlendi ve bir kısmı koruma altına alındı. Merdiven Kulesi hazırlık niteliğinde arkeolojik bir plan hazırlandı. 1997 ve 1998 de çalışmalar dış deniz surlarının incelenmesi ile devam etti. CNR ITABC Monterotondo (Roma) sayesinde, Faenza’daki CNR IRTEC tarafından ilk örnekler alındı ve ilk restorasyon hipotezi oluşturuldu .
2000- Geçmiş yıllarda elde edilen arkeolojik sonuçları birleştirmek mümkün oldu ve Bizans İmparatoru Constantine VII Porphyrogenitus ( 913-959) törenler kitabının filolojik çalışması ile teraslamada tören ana güzergahı keşif hipotezi bugünkü İstanbul’un zemin analizlerinden sonuç verdi. Sonuçta gezici bir sergi başladı, İstanbul’dan Bursa, Roma, Ravenna, Trier’e gitti ve Kordoba, Spilt ve Palermo’da devam etmesi umut ediliyor. Büyük Bizans Sarayı ve diğer imparatorlara ait saray komplekslerini mukayese için onların gelişim evrelerini anlamak gerekir ki binlerce yıllık tarihi boyunca Roma Tetrarşi saraylarını yansıttı. Ravenna’nın 6.yy sarayları, 9 yy.Carolingian ve Abbasid ,12. yy Fatimid sarayları da bundan esinlendi.
2001- Büyük Saray Bölgesi’nin anahtar yapılarının restorasyonu ve kazı alanı gözönüne alınarak kentsel tarihi park olması teklifi ortaya konuldu. Bir zamanlar çok önemli mimari yapının parçası olan ve tek kalan yapıların anlaşılması için bir seri güzergah birbirine bağlanabilirdi. Aynı zamanda arkeolojik bulguların ilk sonuçları Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen “Yakındoğu Strüktürleri” konferansında sunuldu.
2002-2004   2002 yılında Sultanahmet’in güneyinde bulunan tarihi kent parkı olarak teklif edilen alanın içerisinde Boukelon Palatına Limanı’nın doğu ve batı deniz surlarının çalışmaları ilerledi . 2003 ve 2004 yıllarında ise elde edilen örneklerin kontrolü ile birlikte üç boyutlu şema başladı, yapısal çizimler ve Boukelon Palatina limanı bölgesindeki deniz surlarında yıpranma araştırması tamamlandı.
2005-2006 Yetkili otoritelerin talebinden sonra Boukoleon Palatina limanı yapı güzergahı Sultanahmetin güney bölgesinde arkeolojik park alanına dönüştürülmesi ilk amaç oldu. Ekim 2004’teki UNESCO Konferansı’nda sunulan teklif, park güzergahları içinden seçilen alanları örneklemeye dayanmaktaydı. 2006 yılında Boukoleon mozaiklerinden örnekler alınarak iyice incelendi.
   

   4_Şu anki projenin raporu:
Bu rapor 1999-2007 yılları arasında Marmara denizi liman bölgesinde Konstantinapol’deki Bizans İmparatorlarının Büyük Sarayı hakkında yani bugünkü İstanbul’un özellikle Boukeleon Saray Limanın’da yapılan araştırmalar ile elde edilen sonuçlar hakkındadır.

1992-95 Araştırmalar 1992 yılında toprak seviyesinde başladı, 1993 yılında devam edilerek hipodroma yakın Yukarı Saray ile Marmara Deniz’i üzerindeki Aşağı Saray ile bugünkü At meydanı arasında sınır çizgisi tespit edildi, daha sonra 1994 yılında Yukarı Saray, 1995’te ise Aşağı Saray analiz edildi.
1996-1999 Boukoleon Saray Limanı’nın, Orta Bizans Dönemi’nden itibaren Aşağı Saray’ın ve bütün Büyük Bizans Sarayı’nın anahtar anıtının, restorasyon projesinin gerekliliği bu dönemde başladı. 1996 yılında alan temizlendi ve bir kısmı koruma altına alındı. Merdiven Kulesi hazırlık niteliğinde arkeolojik bir plan hazırlandı. 1997 ve 1998 de çalışmalar dış deniz surlarının incelenmesi ile devam etti. CNR ITABC Monterotondo (Roma) sayesinde, Faenza’daki CNR IRTEC tarafından ilk örnekler alındı ve ilk restorasyon hipotezi oluşturuldu .
2000- Geçmiş yıllarda elde edilen arkeolojik sonuçları birleştirmek mümkün oldu ve Bizans İmparatoru Constantine VII Porphyrogenitus ( 913-959) törenler kitabının filolojik çalışması ile teraslamada tören ana güzergahı keşif hipotezi bugünkü İstanbul’un zemin analizlerinden sonuç verdi. Sonuçta gezici bir sergi başladı, İstanbul’dan Bursa, Roma, Ravenna, Trier’e gitti ve Kordoba, Spilt ve Palermo’da devam etmesi umut ediliyor. Büyük Bizans Sarayı ve diğer imparatorlara ait saray komplekslerini mukayese için onların gelişim evrelerini anlamak gerekir ki binlerce yıllık tarihi boyunca Roma Tetrarşi saraylarını yansıttı. Ravenna’nın 6.yy sarayları, 9 yy.Carolingian ve Abbasid ,12. yy Fatimid sarayları da bundan esinlendi.
2001- Büyük Saray Bölgesi’nin anahtar yapılarının restorasyonu ve kazı alanı gözönüne alınarak kentsel tarihi park olması teklifi ortaya konuldu. Bir zamanlar çok önemli mimari yapının parçası olan ve tek kalan yapıların anlaşılması için bir seri güzergah birbirine bağlanabilirdi. Aynı zamanda arkeolojik bulguların ilk sonuçları Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen “Yakındoğu Strüktürleri” konferansında sunuldu.
2002-2004   2002 yılında Sultanahmet’in güneyinde bulunan tarihi kent parkı olarak teklif edilen alanın içerisinde Boukelon Palatına Limanı’nın doğu ve batı deniz surlarının çalışmaları ilerledi . 2003 ve 2004 yıllarında ise elde edilen örneklerin kontrolü ile birlikte üç boyutlu şema başladı, yapısal çizimler ve Boukelon Palatina limanı bölgesindeki deniz surlarında yıpranma araştırması tamamlandı.
2005-2006 Yetkili otoritelerin talebinden sonra Boukoleon Palatina limanı yapı güzergahı Sultanahmetin güney bölgesinde arkeolojik park alanına dönüştürülmesi ilk amaç oldu. Ekim 2004’teki UNESCO Konferansı’nda sunulan teklif, park güzergahları içinden seçilen alanları örneklemeye dayanmaktaydı. 2006 yılında Boukoleon mozaiklerinden örnekler alınarak iyice incelendi.

Ünlü İtanyan araştırmacısı ve tarihçisi Eugenia Marta Bolognesi Kimdir, Bigografisi ?

1. Soyadı: BOLOGNESI RECCHI-FRANCESCHINI
2. Adı: Eugenia Marta
3. Doğum Tarihi: 25.10.1955
4. Uyruk: Italian
5. Medeni Hali: Married
6. Tc Kimlik No:
7. Eğitim:

Kurumlar [Tarihler]
Alınan Derece(lar) veya Diploma(lar)
Oxford Üniversitesi (1988) M.A. Ortaçağ Tarihi
Halk Eğitim Bakanlığı, Roma (1985) Devlet Bursu (5 years)
Roma Üniversitesi La Sapienza (1984) M.A. Sanat Tarihi
Scuola Vaticana di Paleografia ed Archivistica, Roma (1984) Latin Eski Yazı Bilimi Diploması
Scuola Vaticana di Paleografia ed Archivistica, Rome (1983) Yunan Eski Yazı Bilimi Diploması
Roma Üniversitesi La Sapienza (1980) Bizans Sanat Tarihi Derecesi

8.Dil Becerileri: (1 mükemmel – 5 zayıf)
Dil Okuma Konuşma Yazma
İtalyanca (Ana Dil) 1 1 1
İngilizce 1 1 1
Fransızca 1 1 1
Almanca 1 1 1
Türkçe 3 3 3
Yunanca 3 3 3
9.Profesyonel organlara üyelik:

a) Palatina-İstanbul Derneği Kurucusu ve Başkanı, Roma.
                                                                   b) İstanbul’daki İtalyan Elçiliği’nin Arkeolojik restorasyon yönetmeni (M.I.A.R)

10.Diğer Beceriler: Tam Bilgisayar Bilgisi

11.Şuandaki pozisyon: Proje Lideri

12.Firmada geçirilen yıl : 13

13.Anahtar Nitelikler:
Türkiye ve onun kültürel mirası hakkında detaylı bilgi.
Disiplinlerarası takımların tecrübeli lideri.
Tarihi yapıların belgelendirilmesi konusunda engine tecrübe.
Türkiye’de proje uygulamada 15 yıllık deneyim.

14. Uluslararası Tecrübe:
Ülke Tarihler
Türkiye 1992-2009

15. Profesyonel tecrübe:
Tarihler Yer Finansman kuruluşlar Pozisyon
1992-2009 İstanbul, Türkiye Meyerstein, Craven, Arnold, Bryce ve Read Fonları, Oxford Üniversitesi, Fiat-Koç, Palatina-İstanbul Derneği, Italyan Dışişleri Bakanlığı, Bologna Üniversitesi, Chieti-Pescara Üniversitesi. Proje Lideri
Tanım: Büyük Saray İncelemesi Liderliği, birinci sezon (1992), Meyerstein tarafından finansman, Craven, Arnold, Bryce ve Read Fonları, Oxford Üniversitesi; ikinci sezon (1993), üçüncü sezon (1994) ve dördüncü sezon (1995), Walker Trust tarafından finansman, St. Andrews Üniversitesi. Büyük Saray İncelemesi beşinci sezonu, Boukoleon alanı restorasyon projesinin ön incelemesi ile işbirliği içinde yapıldı ve Fiat-Koç ve Palatina-İstanbul Derneği tarafından finanse edildi (1996). Altıncı ve yedinci sezonlar (1997-1998) Boukoleon restorasyon proje çalışmasının ikinci ve üçüncü çalışma yılları ile işbirliği içinde yapıldı ve Palatina-İstanbul Derneği tarafından finance edildi.
Elçiliğin sekizinci sezonu (1999) Boukoleon restorasyon projesi çalışmasının dördüncü çalışma yılı ve Kapı Ağası restorasyon projesi çalışmasının birinci yılı ile işbirliği içinde yapıldı. Bu proje, İtalyan Dışileri Bakanlığı ve Palatina-İstanbul Derneği tarafından ortaklaşa finanse edildi. Çalışmanın dokuzuncu yılı (2000) İstanbul’daki Sultanahmet Meydanı’nda kentsel-tarihi bir park için kazılması planlanan mümkün alanların bir planını da tasarladı. Çalışmanın onuncu yılı (2001) Palatina-İstanbul Derneği tarafından önerilen alandaki kentsel-tarihi park için fizibilite çalışmasının temelindeki topografik çalışmanın projelendirilen üç bölümünden ikincisini tamamladı. Çalışmanın onbirinci yılı (2002) parkın projelendirilen üç bölümünden üçüncüsündeki en önemli arkeolojik anıtların daha derin araştırması için imkan verdi. Sonraki beş yıl, Boukoleon Limanı’ndaki jeolojik, arkeolojik ve kentsel planlama analizlerinin derinleştirilmesine tahsis edildi. (2003-2007). Hormizdas kompleksini içeren araştırma (2008) İtalyan ve Türk öğrencilerin düzenli katılımıyla topografik ve arkeolojik eğitimlerle devam etti.
Tarihler Yer Finansman kuruluşlar Pozisyon
2007-2008 İstanbul, Türkiye Italcementi Proje Koordinatörü
Tanım: Villa Tarabya – Acil işler projesi, ilk aşamada. Palatina-İstanbul Derneği Raimondo D’Aronco’ eserinin acil işler projesinin sorumlusuydu, öncesinde bugün İtalyan Dışişleri Bakanlığı’nın mülkü olan İtalya Elçiliği yazlığı. İşler, Pro-Restauro İtalya’daki Brignoli Restorasyon Şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Tarihler Yer Finansman kuruluşlar Pozisyon
2006 İstanbul, Türkiye Avrupa Komisyonu Proje Lideri
Tanım: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti – şemsiye projesi – İstanbul’daki Sultanahmet bölgesinin rehabilitasyonu ve kültürel kimliği, Palatina-İstanbul Derneği tarafından gerçekleştirildi, UNESCO uygulayıcı kuruluş.

Tarihler Yer Finansman kuruluşlar Pozisyon
2004 İstanbul, Türkiye Avrupa Komisyonu Turizm Kalkınma Uzmanı
Tanım: İstanbul’daki Fatih Belediye Başkanlığı kapsamında ziyaretçi güzergahlarının kalkınması uzmanı, turizm kalkınma verimi bağlamında Fener ve Balat bölgelerinin rehabilitasyon programı.

Tarihler Yer Finansman kuruluşlar Pozisyon
2003 İstanbul, Türkiye UNESCO UNESCO Uzmanı
Tanım: Marmaray Tüpgeçidinin ve gerekli hafifletme usulleri belirlemesinin etki değerlendirmesi uzmanı.

Tarihler Yer Şirket Pozisyon
1999-2002 İtalya Bologna Üniversitesi Okutman
Tanım: ”Constantinople’un Büyük Saray’ı: arkeolojik kaynak ve belgeler yardımıyla set çekme sistemi”, Bologna Üniversitesi, Kültürel ve Çevresel Miras Fakültesi’nde seminer serileri, Ravenna, Kasım 1999; ”Constantinople’un Büyük Saray’ı: Şehrin sınırları”, Bologna Üniversitesi, Kültürel ve Çevresel Miras Fakültesi’nde seminer serileri Ravenna, Mart- Nisan 2001; Ocak 2002.

Tarihler Yer Şirket Position
1979-1984 İtalya Rhode Island Tasarım Okulu Okutman
Tanım:   Rhode Island Tasarım Okulu’nda öğretim (Roma) (1979,1980); Roma ve çevresindeki çalışma gruplarının yönetimi (1978, 1979, 1980, 1981); Roma ve çevresindeki Sovrintendenza dei Beni Culturali di Palazzo Venezia kiliselerindeki sanat kataloglama işleri, Roma (1981, 1982, 1984).

Diğer ilgili tecrübe:
   Sergilerin bilimsel organizasyon ve yönetimi: “The Palace Harbour of the Boukoleon. The Restoration Project”, Palatina-İstanbul Derneği, Palazzetto Olivieri, Roma; “Istanbul and Italy, 1837-1909. Architecture, imagins, projects”, 16 Haziran/ 6 Temmuz 2000, Palatina-İstanbul Derneği, Palazzetto Olivieri, Roma; “The Great Palace of the Emperors of Byzantium. Proposal for an archaeological park”, İslami ve Türk Sanat Eserleri Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı, İstanbul 9 Kasım – 14 Aralık 2000; Bursa 16 Kasım 2000, 15 Ocak 2001; “Palatia: Imperial Palaces between Rome and Byzantium” San Michele a Ripa, Kültürel Miras ve Anıtlar Bakanlığı, Roma, 21 Mart – 5 Nisan 2002; Round Table ”The Time Travels: methodology and research”, İsveç Klasik Araştırmalar Enstitüsü Roma, 23 Mart 2002; Environmental History, didactic and research: different approaches and results in Bridging Ages International Network”, İsveç Klasik Araştırmalar Enstitüsü, Roma 18-21 Haziran 2006. Synthesis of the exhibition “Palatia: Imperial Palaces between Rome and Byzantium”, IV Week of Culture, “Mediterraneum” Seminar ,“One Day for Archaeology”, 19 Nisan 2002, San Michele a Ripa, Roma; “Palatia: Imperial Palaces between Ravenna and Byzantium”, Istituzione Biblioteca Classense, Ravenna, 12 Ekim 2002 – 4 Ocak 2003; Palatia, Kaiser Paläste in Konstantinopel, Ravenna und Trier, by Margarethe König, in collaboration with Ellen Riemer, Rheinischen Landesmuseums, Trier, Haziran 2003 – Nisan 2004; Uluslararası Araştırma Konferansı’na katılım, “Managing Historic Istanbul”, Ekim 2004, İstanbul, UNESCO sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Villa Tarabya’nın muhafazasına ilişkin sunulan proje; “I^ Seminar of Economy and Culture: Archaeology and Management of Cultural Heritage”, Aralık 2005, Fransızca – İtalyanca Çalışmalar Enstitüsü, Sala Capizucchi, Roma, in collaboration with the Türk Roma Büyükelçiliği ve Roma Tre Üniversitesi ile ortaklaşa; Uluslararası Konferans “Historia Magistra Vitae”, Haziran 2006, İşveç Klasik Çalışmalar Enstitüsü Roma, Kalmarländsmuseum, Bridging Ages Network; Round Table: “The Sultanahmet Urban, Historical Park”, Kasım 2006, IXth Fiera Mediterranea del Turismo Archeologico, Paestum – Salerno, İtalyan Kültürel Miras ve Kültürel Aktiviteler Bakanlığı ve the C.N.R.-ISTEC of Faenza ile ortaklaşa; Associazione Palatina-Istanbul; “II^ Seminar of Economy and Culture: The Mediterraneum Sites on the north and the south shores” , Kasım 2006 Fransızca – İtalyanca Çalışmalar Ensitütüsü, Sala Capizucchi, Rome, Türk Roma Büyükelçiliği, İtalyan Kültürel Miras ve Kültürel Aktiviteler Bakanlığı, Roma Tre Üniversitesi ile ortaklaşa; Exhibition: “My Sultanahmet” of the artist P. Cavinato, co-curator U. Branchini; Aralık 2006, Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti, Palazzo Cavalli-Franchetti, Venezia; Round Table “Sultanahmet. The Great Palace of The Byzantine Emperors and the Sultanahmet Urban-Historical Park in Istanbul, Aralık 2006, Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti, Palazzo Cavalli-Franchetti, Venezia, Türk Roma Büyükelçiliği, İtalyan Kültürel Miras ve Kültürel Aktiviteler Bakanlığı, İstanbul Belediye Beşkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa,   Sultanahmet and Tarabya Projects Italian Pavillion, I.C.C.R.O.M., İtalyan Kültürel Miras ve Kültürel Aktiviteler Bakanlığı, C.N.R.-ISTEC Faenza, Rome Archaeological Superintendency, İstanbul Teknik Üniversitesi , “G. D’Annunzio” University of Chieti and Pescara , Haziran 2007, YAPEX Uluslararası Fuar, İstanbul; The Italian Archaeological Mission in the Turkish Pavillion; The Round Table “World Heritage Fund Sites in the Mediterraneum: management planning in Turkey” Kasım 2007, Xth Fiera Mediterranea per l’Archeologia e il Turismo, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalyan Kültürel Miras ve Kültürel Aktiviteler Bakanlığı, Hercolaneum Projesi ve Associazione Iasos di Caria ile ortaklaşa.

Didaktik projeler: “Time Travels: the Year 402 A.D.,” Vigna Barberini, Palatino, Roma, 18-20 Mart 2002, Kalmar Müzesi (İsveç) ve Core International School of Rome ile ortaklaşa; 2003-2006 Time Travels in Rome and in Farfa Medieval Monastery in Sabina, with the participation of both International and Italian primary, middle and high schools; 2004-2006 collaboration with Explora, Children Museum of Rome and Italian Ministry of Cultural Heritage and Cultural Activities, in special projects concerning Environmental History and Turkish Cultural Heritage.

Diğer ilgili tecrübe (devamı):

Misafir dersler: The Area of the Kathisma Between the Hippodrome and the Great Palace”, International Conference of Byzantine Studies, Moskova, Ağustos 1991;”An Introduction to the Early Stages of Development of the Great Palace Complex”: Birmingham Üniversitesi’nde misafir ders, Ekim 1991;”The Great Palace of the Byzantine Emperors in Constantinople”: Belfast Üniversitesi’nde misafir ders, Mart 1992; ”For a New Dating of Chapter 83 of the First Book of Ceremonies”, British Symposium of Byzantine Studies, St. Andrews Üniversitesi, Mart 1992; “The Great Palace area in Istanbul and the project of the Archaeological Park of Sultanahmet”, Circolo Roma, Casa d’Italia, İstanbul Mayıs 1998; ”The Great Palace Survey: The Seventh Season and the Third Phase of the Boukoleon Restoration Project (1998)” “A Technology Impact on Developing Byzantine Heritage as a Cultural Tourism Product: the case of the archaeological park of Sultanahmet and Küçük Aya Sofya on the southern area of the Great Palace and surrounding monuments in Istanbul.”, davetli konuşmacı olarak İstanbul 2000, Boğaziçi Üniversitesi’nde Konferans, İstanbul, Haziran 2000; “A Local history in the long durée: An Archaeological Park of the Great Palace of the Byzantine Emperors (Istanbul) – interconnecting people and daily life from Byzantine times to today”, davetli konuşmacı olarak the European Science Foundation Exploratory Workshop: Academic Local History and the Concept of Heritage: Towards a European Model, Cheltenham and Gloucester College of Higher Education, July 2001; “ The Great Palace of the Byzantine Emperors in Istanbul”, Table Ronde 21 – Nouvelles recherches sur le terrain dans la Constantinople Byzantine, Paris 2001, XXè Congrès International des Études byzantines, Collège de France – Sorbonne, 19-25 Ağustos 2001; “The naissance of the Great Palace and possible architectonic comparisons in the Imperial in the Imperial Complex on the Palatine hill in Rome”, International Conference “Palatia:Imperial Palaces between Rome and Byzantium”, San Michele a Ripa, Roma, 21 Mart – 5 Nisan 2002; “Environmental History Didactic in Rome”, Bridging Ages International Conference, Vimmerby Academy, Kasım 2005; “The Hippodrome as constant element of comparison in the Great Palace history”, The Hippodrome in the History of the City, Mayıs 2006, At Meydan, İstanbul; “Research and Didactic. A necessary connection”, Conference on Environmental History, Swedish Institute of Classical Studies, June 2006; Environmental History Project Presentation “Historia Magistra Vitae: Time Travels in Venice”, Kasım 2006, Correr Museum, Venice, Pilot Project of Venice Civic Museum; “The Imperial Palace of Byzantium and the Cultural Itineraries in Sultanahmet”, Rotary International Roma sud, Kasım 2006; “The Sultanahmet Projects: The Devotional Complex of Kapı Agası Mahmut Ağa”, Rotary International, Istanbul Findikli, Mayıs 2007; “The Monumental Boukoleon Itinerary”, Proje sunumu, Eylül 2007, Rotary International Roma sud-est; “Sultanahmet Project as joint project with the Italian Ministry of Cultural Heritage and Cultural Activities”, İtalyan Kültürel Miras ve Kültürel Aktiviteler Bakanlığı, Venedik Restorasyon Fuarı, Kasım 2007;”The sequence of the buildings along the Great Palace itineraries” Ankara Uluslararası Arkeoloji Konferansı, Mayıs 2008; “Environmental History Didactic Experiences in Italy”, South African International Conference on Time Travels Methods, Worcester, Ekim 2008

Diğer ilgili tecrübe:
Yayınlar:”Relazione del viaggio di studio in Istanbul, Turchia”, in Bollettino della Unione Storia e Arte, (1984), 3/4, 109-110; ”Il IV Settore”, in ”L’arredo urbano nei quartieri di Viterbo”, supplement to Biblioteca e Società, VI (1984), 1/4, 17-20; ”Matrici”, in Il sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti dell’Archivio Segreto Vaticano, Catalogue to the Exhibition, Città del Vaticano, 19 Şubat-18 Mart 1985, 67-84; “Relazione preliminarie di scavo in relazione alla scoperta di una sinagoga a Kafr-Misr nella Galilea Meridionale”, in Rivista di Archeologia Cristiana, LXI (1985), 1/2, 159-166; ”La X Omelia di Fozio quale ekphrasis della chiesa di S. Maria Hodegetria”, in Studi Medievali, 3. serie, XXVIII (1987), I, 381-398; ”Il Monastero di S. Spirito di Zannone a Pian d’Arzano presso Gaeta”, in Bollettino dell’Istituto di Storia e Arte del Lazio Meridionale, a. XII (1987), 187-206; Translation of chapter IV from M. Pastoreau, ”Les Sceaux. Typologie des sources du Moyen Age Occidental”, 36, Turnhout Brepols 1981, 63-76, in Sussidi di Diplomatica Generale, I, Città del Vaticano 1983, 31-35; Review of I. Peter-Mέller, ”Ein Rötselhaftes Bishofsgrab”, in Jahresberichten Historischen Museum, Basel, 1975/78, pp. 33-57, in Tessuto e Costume, I.2 (1980), 25-26; konferans derlemesi ”Bisanzio, Roma e l’Italia nell’Alto Medievo”, Spoleto (3-9 Nisan 1986), in Quaderni Medievali, 22 (1986), 166-174; ”Il Monastero di S. Maria a Ponza e il Monastero di Zannone”, in Le Isole Pontine attraverso i tempi, preliminary catalogue to the exhibition, Rome 15-30 June 1983, 29-31, in joint authorship with A. M. Achille, T. Iazeolla, M. Righetti Tosti-Croce and A. M. Romanici; ”Ai piedi dell’imperatore”, in FMR n.74, vol. 15, Eylül 1989, 25-48; ”The Great Palace Survey: the First Season (1992)”, Araştırma Sonuçları Toplantısı   XI, Ankara 1993, 19-34; ”Winter in the Great Palace: The Persistence of Pagan Festivals in Christian Byzantium”, in Bosphorus: essays in honour of Cyril Mango, eds. S Efthymiadis, C.Rapp, D.Tsougarakis, Amsterdam-Hakkert 1995 (Byzantinische Forschungen, Band XXI), 117-134; ”The Great Palace Survey: The Second Season (1993)” in Araştırma Sonuçları toplantısı XIII, Ankara 1996, 127-32; ”The Third Season of the Great Palace Survey : (1994)”, Araştirma Sonuçları toplantısı XIII, Ankara 1996, 133-142; ”The Great Palace Survey: The Fourth Season (1995)”, Araştirma Sonuçları toplantısı XIV, Ankara 1997, 15-30; ”The First year of the Boukoleon Restoration Project and the Fifth Year of the Great Palace Survey in Istanbul (1996)”, Araştirma Sonuçları toplantısı XVI, Ankara 1998, 267-277; ”The Sixth Year of the Survey of the Great Palace: the Second Year of the preparatory study for the Boukoleon Restoration Project (1997)” ” Araştırma Sonuçları toplantısı XVI, Ankara 1999, 278- 286; Il grande palazzo imperiale: Restauro del porto palatino del Boukoleon, in Turchia Antica, Antik Türkiye, Logart Press, 1998, 94-103; ”Der byzantinische Kaiserpalast im. 8 Jahrhundert ”, in the catalogue to the exhibition 799- Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn, Verlag Philipp Von Zabern, Mainz 1999, 123-129. ”The Great Palace of the Byzantine Emperors: Stages of Development and Main Areas of Activity.” in W. Jobst-R. Kastler-V. Scheibelreiter (Eds.), Neue Forschungen und Restaurierungen im Byzantinischen Kaiserpalast von Istanbul. Akten der Internationalen Fachtagung vom. 6-8. Kasım 1991 İstanbul, Verlag Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999, 17-19; ”The southern sector of the archeological park of Sultanahmet”, in Culture in sostenible development, Ministry of the Foreign Affaires, Rome 1999, III, 132-135; ”The Seventh Year of the Great Palace Survey and the Third Year of the Boukoleon Restoration Project (1998)”, Araştırma Sonuçları Toplantısı XVII, Ankara 2000, 137-146; ”The Great Palace Survey: The Eighth Season; the Fourth Study Mission for the Boukoleon Restoration Project and the First Study Mission for Kapı Ağası Mahmut Ağa Camı Restoration Project (1999)”, Araştırma SonuçlarıToplantısı XVIII, Ankara 2001; ”Les Palais de Sultanahmet”, in Connaisance des Arts, to be published ; ”Technology Impact on Developing Byzantine Heritage as a Cultural Tourism Product:the case of the archaeological park of Sultanahmet and Küçük Aya Sofya on the southern area of the Great Palace and surrounding monuments in Istanbul,” Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2000, 113-48;”Der byzantinische Kaiserpalast im. 8 Jahrhundert”, in the catalogue to the exhibition 799- Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn, Verlag Philipp Von Zabern Mainz 1999, 123-129. ”The Great Palace of the Byzantine Emperors: Stages of Development and Main Areas of Activity.” in W. Jobst-R. Kastler-V. Scheibelreiter (Eds.), Neue Forschungen und Restaurierungen im Byzantinischen Kaiserpalast von Istanbul. Akten der Internationalen Fachtagung vom. 6.- 8. Kasım 1991 İstanbul, Verlag Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1999, 17-19.

Other relevant experience (continued):

”The Southern Sector of the Archaeological Park of Sultanahmet”, in Culture in sostenible development, Dışişleri Bakanlığı, Roma 1999, III, 132-135; ”The Seventh Year of the Great Palace Survey and the Third Year of the Boukoleon Restoration Project (1998)”, Araştırma Sonuçları Toplantısı XVII, Ankara 2000, 137-146; ”The Great Palace Survey: The Eighth Season; the Fourth Study Mission for the Boukoleon Restoration Project and the First Study Mission for Kapı Ağası Mahmut Ağa Camı Restoration Project (1999)”, Araştırma SonuçlarıToplantısı XVIII, Ankara 2001; ”Les Palais de Sultanahmet”, in Connaisance des Arts; ”Technology Impact on Developing Byzantine Heritage as a Cultural Tourism Product: the case of the Archaeological Park of Sultanahmet and Küçük Aya Sofya on the southern area of the Great Palace and surrounding monuments in Istanbul,” Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2000, 113-48; ”Il Gran Palazzo di Costantinopoli: il sistema delle terrazze attraverso le fonti documentarie ed archeologiche,” Bizantinistica, ser.II, anno 2, 2000, 197-242; ”Preliminary results of structural and material investigations in the Great Palace in Istanbul (Turkey): the Boukoleon area”, Studies on Ancient Structures, İkinci uluslararası Kongre, İstanbul, 9-13 Temmuz 2001, 679-89. in joint authorship with Dr. Bruno Fabbri, CNR-ISTEC of Faenza; “The Great Palace of the Byzantine Emperors in Istanbul”, Table Ronde 21 – Nouvelles recherches sur le terrain dans la Constantinople byzantine, Paris 2001, XXè Congrès International des Études byzantines, Collège de France – Sorbonne, Pré-Acts, II. Tables Rondes, Paris 2001, 255; “The Great Palace 2000: The end of the survey of the Boukoleon Harbour and the beginning of the survey of the Külliye Kapı Ağası Mahmut Ağa”, Araştırma Sonuçları Toplantısı XIX (28 May-1 June 2001), Ankara 2002, 155-168; ”The eleventh Survey of the Great Palace: The crossing of the itineraries”, Araştırma Sonuçları toplantısı XX, Ankara, Mayıs 2002; Beyond the Palace: The Area to the South of the Curved End of the Hippodrome”, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXI, Ankara 2003, 113-26; “Il Gran Palazzo degli Imperatori di Bisanzio, Proposta di Parco Archeologico”, in “Beni Culturali. Tutela e valorizzazione” Viterbo Mayıs-Haziran 2002, Year X, nr. 3, 24-30; “Palatia: Le architetture del potere nella tarda antichità”; “Dare i nomi ai luoghi: La toponomastica dei Palazzi tra Ravenna e Costantinopoli”, in Palatia- Palazzi Imperiali tra Ravenna e Bisanzio, ed. A. Augenti, Istituzione Biblioteca Classense, Associazione Palatina Istanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ravenna, Biblioteca Classense, 14 Ekim 2002 – 4 Ocak 2003, 16-17; 28-29; ”Ravenna und Byzanz. Parallelen in der Nomenklatur der Paläste”; Der kaiserliche Bezirk in Trier und die vergleichenden Aspekte mit dem Kaiserpalast in Konstantinopel, in Palatia, Kaiser Paläste in Konstantinopel, Ravenna und Trier, ed. MARGARETHE KÖNIG, in collaboration with EUGENIA BOLOGNESI and ELLEN RIEMER, Schriftenreihe des Rheinischen Landesmuseums Trier, nr. 27, Trier 2003, 114-120, 123-129; “Bizans İmparatorlari Büyük Sarayı. Sultanahmet’te Arkeoloji”, in İstanbul, Temmuz 2003, 67-69; ”Missioni Archeologiche Italiane in Turchia. Attività di scavo e ricerca.” Photographic exhibition, Ankara-Izmir-Istanbul 2003, 43; B. FABBRI, M. MACCHIAROLA, L. VICHI, E. BOLOGNESI, “Laterizi Bizantini ed Ottomani ad Istanbul”, publ. in L’Industria dei Laterizi, Anno XIV-n.5/2003; ”The western boundaries of the Great Palace area: some observations about Kucuk Aya Sofya Camii and Cardakli Hamam.”, Araştırma Sonuçları toplantısı XXI (26-31 May Ankara 2003), Ankara, 2004, 225-34; E. BOLOGNESI, B. FABBRI, M. MACCHIAROLA, P. KOTAS, “Characterisation of Historical Bricks from the Ruins of the Great Imperial Palace in Istanbul,” in Euro Ceramics VIII, Part 3, Eight ECNRS, eds HASAN MANDAL, LÜTFI ÖVEÇOĞLU, 2004 Trans Tech Publications, Switzerland, Key Engineering Materials Vols. 264-268 (2004), 2383-2386; “The Monumental Itinerary of the palatine harbour of the Boukoleon,” (Mayıs, Konya 2004), publ. in 22 Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Ankara 2005, 53-62; “Dal Gran Palazzo degli Imperatori Bizantini al Parco Storico Urbano di Sultanahmet ad Istanbul: l’itinerario monumentale del porto palatino del Boukoleon,” in Dall’Eufrate al Mediterraneo, Ankara 2005, 163-70; “The Chronological Phases of the Landing Staircase Structures in the Boukoleon Area,” (Mayıs, Antalya 2005), Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2 Cilt, Ankara 2005, 409-16; P. BALLATO, G. CRUCIANI, M. C. DALCONI, B. FABBRI, M. MACCHIAROLA, “The Mineralogical Study of Historical bricks from the Great Palace of the Bizantine Emperors in Istanbul based on powder X-ray diffraction data,” in Eur. J. Mineral. 2005, 17, 777-784;“Il Dibattito: Archeologia e gestione del bene monumentale,” in Turchia Oggi, December 2005; The Great Palace”, Kartenbeilagen zu VITA BASILII, vom Prof. I. Ševçenko, Wien; 2006; “Boukoleon Campaign 2004, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2 Cilt, Ankara 2006; “The Boukoleon Monumental Itinerary and the Two connected Western and Eastern Itineraries”, with G. Berucci and D. Garnerone, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3 Cilt, Kocaeli 2007, 117-128; Sultanahmet Project as joint project with the Italian Ministry of Cultural Heritage and Cultural Activities”, İtalyan Kültürel Miras ve Kültürel Aktiviteler Bakanlığı, Venice Restoration Fair, ed. A. Mosca, Kasım 2007;

Other relevant experience (continued):

“The Schoale of the Master of the Offices as the Palace Praetorium”, Anatolia Antiqua XVI (2008), 231-57; “The sequence of the buildings along the Great Palace itineraries”, Ankara 2008Uluslararası Arkeoloji Konferansı, to be publ.

Yorumlar kapalı.