Öğretmenlere Müjde

Abone Ol
Daha Fazla

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bu yıla mahsus olmak üzere il içinde sıra oluşturmak suretiyle ikinci kez yer değiştirme işlemi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılacak.

Duyuruda, kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilecek.

İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları mayıs ayı içinde kabul edilecek, başvurular öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları ise Haziran ayında alınacak.

İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilecek.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları ise alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılacak.

İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları, o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak, öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından İl Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek.

Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı bu yönetmeliğin “Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi”nde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, yine bu çizelgeye ekleninceye kadar o eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilecek. Bu durumdaki eğitim kurumları her yıl kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilecek.

YER DEĞİŞTİRME İSTEĞİ

Bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dahil illerle birinci hizmet bölgesine dahil illerin “D” ve “E” ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Bu yıla mahsus olmak üzere il içinde sıra oluşturmak suretiyle ikinci kez yer değiştirme işlemi yapılacak. Bu şekilde yapılacak il içi yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru, sıraların oluşturulması ve yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki duyuru ve başvurulara ilişkin tarihlere bağlı kalınmaksızın bugünden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre yürütülecek.

Yönetmelikte yer alan “İl içinde ya da il dışına yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda veya ilde fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir” hükmü, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışında il içindeki diğer kurumlarda görevlendirilen öğretmenler bakımından bu yılın temmuz ve ağustos aylarında yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde uygulanmayacak.

Yorumlar kapalı.