HSYK’da Toplu İstifa

Abone Ol
Daha Fazla

   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek ile asıl üyeler Suna Türkoğlu, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük ve yedek üyeler Fatma Anıl Genç, Hatice Ceyda Keyman ve Ayşe Albayrak Doğan görevlerinden istifa etti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK ) bugün topluca istifa ediyor. Bir süre önce yapılan referandumda HSYK’nın yapısını düzenleyen madde referandum ile kabul edilmiş, üye sayısı 7’den 22’ye çıkmıştı.
HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek ve HSYK üyeleri bugün saat 14:30’da bir basın toplantısı düzenleyerek topluca istifa edecekler.

Kadir Özbek Kimdir ( Biyografisi ): 10.05.1948 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 31.10.1974’te mesleğe Hâkim olarak Diyadin’de başlamış,Çay, Osmaniye hâkimlikleri, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 8.5.2001 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 13.10.2006 tarihinde HSYK asıl üyeliğine seçilmiştir. Yayınlanmış mesleki inceleme yazıları ve makaleleri olan Kadir ÖZBEK evli ve iki çocuk babasıdır. 09.05.2008 tarihinde Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Suna Türkoğlu Kimdir ( Biyografisi ) 30.11.1956 tarihinde Pazar’da doğmuştur. Giresun Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olmuştur. 27.03.1978 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. 22.01.1993 tarihinden itibaren Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş, 19.04.2002 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanmıştır. 16.03.2003 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen, 20.05.2004-07.06.2006 tarihleri arasında Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yapan ve 07.11.2008 tarihinden itibaren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği görevini yürüten TÜRKOĞLU, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü mezunu olup evli ve iki çocukludur.

Musa Tekin Kimdir ( Biyografisi )
13.02.1955 tarihinde Kırşehir’de doğmuştur. Kırşehir Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kocaeli’nde yedek subay askeri hâkim olarak yapmıştır. Kırşehir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan TEKİN; sırasıyla Dinar, Tercan, Karapınar, Marmaris ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.10.09.2003 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Musa TEKİN, halen Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken, 13.10.2006 tarihinde HSYK asıl üyeliğine seçildi, Evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan Cem Erbük Kimdir ( Biyografisi ) 03.08.1954 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olmuştur. 27.03.1978 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. 1991 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği ve Personel Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 14.09.1993 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmış, bir süre Danıştay Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış, 19.01.2005 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 06.09.2007 – 21.10.2008 tarihleri arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü asıl üyeliği yapan, 18.11.2008 tarihinden itibaren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği görevini yürüten ve “Akademik Personel ile İlgili Danıştay İçtihatları ve Yükseköğretim Mevzuatı” başlıklı kitabı bulunan ERBÜK, evli ve iki çocukludur.

Fatma Anıl Genç Kimdir ( Biyografisi ) 22.08.1948 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Kız Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971 yılında mezun olmuştur. Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Paportörlüğü görevinde bulunmuş, 27.03.1977 tarihinde Danıştay Yardımcısı ünvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev ünvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişmiştir. 16.07.1993 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmış, 21.10.2002 tarihinde ise Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 03.08.2007 tarihinden itibaren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliği görevini de sürdüren GENÇ, evli ve iki çocukludur.

Hatice Ceyda Keyman Kimdir ( Biyografisi ) 16.05.1954 tarihinde Çorum’da doğmuştur. Çankaya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1975 yılında mezun olmuştur. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 28.02.1979 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamış, 14.05.1981 tarihinde görev unvanı Danıştay Tetkik Hâkimi olarak değişmiştir. Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 04.07.1998 tarihinde Danıştay savcılığına atanmış, 19.10.1999 tarihinde de Danıştay Kıdemli Tetkik Hâkimi olarak görevlendirilmiştir. 19.01.2005 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen KERMAN, 15.08.2008 tarihinde de Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmiştir. KERMAN, evli ve iki çocuk annesidir.

Ayşe Albayrak Doğan Kimdir ( Biyografisi ) 16.12.1959 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Cibali Kız Lisesi’ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1981 yılında mezun olmuştur. İstanbul Hakim adayı olarak mesleğe başlayan Ayşe Albayrak Doğan sırasıyla Siirt, Sarıoğlan, Gülşehir, Kırşehir ve Ankara Gölbaşı hakimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2007 tarihinde Yargıtay Üyeliğine, 18.03.2009 tarihinde de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine seçilen Ayşe Albayrak Doğan, halen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, evli ve 2 çocuk annesidir.

Yorumlar kapalı.