Başörtü Yasağı Demokratik Bir Utançtır

Abone Ol
Daha Fazla

YÖK’ün İstanbul Üniversitesi’ne gönderdiği yazı ile disiplin yönetmeliğine uymayan öğrencilerin dersten çıkarılmasını yasaklayarak tutanak tutulmasını isteyen yönetmelik uygulamasını hem demokratik teamüllere hem de insan onuruna daha yakışır buluyoruz "YÖK, mecliste bulunan siyasi partilerin çözemediği başörtüsü sorununu ‘uygulamada’ çözmüştür.

Şimdi sıra mecliste grubu bulunan siyasilerdedir. Öğrenciyle öğretim görevlisini karşı karşıya getirmeyecek, üniversitelerimizde çatışma ve kargaşa ortamı oluşturmayacak bir düzenlemeye acilen ihtiyaç vardır. 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışmayan başörtüsü yasağının son bulmasıyla ilgili samimi adımlar atılmasını bekliyoruz"

Demokrasi ve özgürlükler alanında çıtasını yükseltmenin en büyük kalkınma nedeni olacağını kavrayan Türkiye’nin, siyasal tarafsızlığını en başta üniversitelerinde kanıtlamaya mecbur ve mahkum olduğunu,ve "21. yüzyılda lider Türkiye’nin siyasi platformda hala başörtüsünü tartışıyor olması demokratik bir utançtır. Başörtüsü başta olmak üzere, benzer meseleler tartışılmasına gerek bile olmayan ama siyasi rant ve takıntılar nedeniyle kavram ve zihniyet kargaşası yarattığından dolayı yıllardır iç potansiyelimizi eritip tüketen küçük ama obsesif sorunlardır.

Yeniden büyük Türkiye, yükselirken coğrafyasına demokrasi, barış, refah ve hoşgörü yayan bir Türkiye, küreselleşmenin hızlandığı bir çağda doğu ile batı arasında bir köprü konumuna gelen Türkiye, çağdaş bir anlayışla siyasetinin ağırlığını tüm dünyaya hissettirecek bir Türkiye, üniversitelerinde başörtüsü sorunuyla uğraşmamalıdır. Yıllardır yasaklarla, korkularla, vehim, vesvese ve dayatmalarla milletini yerinde saydıran iktidar ve ana muhalefet partilerinden özgürlükleri biran önce sağlaması, devletle vatandaşını tekrar parlak bir izdivaçla birleştirmesi sorumluluğu vardır.

Muasır medeniyetleri hedefleyen demokratik bir Türkiye için acilen bu konunun barış, huzur ve toplumsal birliğimizi zedelemeden çözmesi gerekmektedir. Türkiye Partisi iş başına gelince bu konuyu zaten çözecektir. Fakat taşlar yerindeyken çözülmesi makul olacaktır"

Yorumlar kapalı.