2 Bayram Bir Arada Kutlanırken

Abone Ol
Daha Fazla

Birinci nefsimizle mücadelede kazandığımız Ramazan Bayramı

İkincisi 4 Eylül 1919’da bir milletin yeniden varoluşunun bayramı

Her iki bayramda yüce milletimize kutlu olsun.

04-11 Eylül 1919 Amasya Genelgesi ile Sivas’ta milli bir kongre düşünülmüştür. Erzurum Kongresi Heyet Reisi Mustafa Kemal Paşa başkanlığında Sivas Kongresi’ne katılmak için 2 Eylül’de Sivas’a gelindi. 4 Eylül 1919 günü açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Mustafa Kemal Paşa mevcut siyasi durumunu da düşünerek hakimiyetini ortaya koyacaktı. Kongre başkanlığın sırayla yapılması talebi reddedilerek divan başkanlığına Mustafa Kemal Paşa oy birliği ile Bekir Sami ve Rauf Bey başkan yardımcılığına seçildiler. Hazırlık encümeninin hazırlamış olduğu ittihatçılık suçlamasını önlemek için bir yemin metni hazırlanmıştı. Bu yemin metni münakaşa edilerek yeni bir şekil hazırlanacaktı. Bu metin Makam-ı Celil-i Hilafet ve Saltanata, İslamiyete, Devlete, Millete ve Memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binayen kongrenin müzakeresinin devamınca İhtirasat-ı Şahsiye ve siyaseden ve fırkacılık amacından münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma İttihak ve Terakki Cemiyetinin ihyasına çalışmayacağıma namusum ve bir cümle mukaddesatım namına vallahi ve billahi " bu yemin metni hazırlık encümenine havale edilerek gazetelerde yayınlanmasına karar verilmiştir. 7 Eylül’de Erzurum Kongresi’nin maddelerini değiştirilmesi ve düşünülen değişiklikler 10 Eylül’de sonuçlandırılmıştır. Şark vilayetleri için öngörülen kararlar tüm ülke için geçerli olması şartı getirilmiştir. Erzurum’da seçilen 9 kişilik temsil heyetine Batı Anadolu adına 6 üye daha eklenmesine oy çokluğu ile 15’e çıkmasına karar verilmiştir. Kongre Amerikan mangası çerçevesinde tartışılmış olup Mustafa Kemal Paşa ehemmiyet vermemiştir. Esasen İstiklal-i tam şiariyla hareket eden inkilapçı bir kongrenin manda veya himaye fikrini kabul etmesi mümkün olamaz. Diğer meseleri görüşen kongre 11 Eylül’de son bularak Sivas halkı huzurunda millet hakimiyetinin ve istiklal ruhunun daima kalplerinde yaşayacağı ve Anadolu’nun her türlü mukavemete hazır olduğunu bütün Dünya’ya ilan edilmiştir. 11 Eylül’de Sivas ve Erzurum Kongresi’nde vatan bütünlüğü ulus bağımsızlığı kararları genişletilerek;

a) Milli sınırlar bölgeler bir bütündür, ayrılamaz ve dönülemez.

b) Osmanlı toprakları bütünlüğünün sağlanması, milli güç ve egemenliğin üstün kılınması şartı

c) İşgal ve müdaheleye karşı birlik olarak müdafa ve mukavemet etme şartı

d) Hristiyan azınlığın her türlü güveni sağlanmış olduğundan ayrıcalık tanınamaz ilkesi

e) Manda ve koruyuculuk asla olamayacak, ya istiklal ya ölüm hedef olacak

f) Millet kendi geleceğinin bakımından Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını sağlayacak

g) Tüm dernekler birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
olmasına kararı

h) Amaçları kutsal Umumi Teşkilat-i İdare için bir temsil heyeti seçilmiştir

i) Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsilen seçilen 9 kişilik heyeti 6 kişi daha eklenmesine TBMM açılıncaya kadar ülke mukadderatında tek söz sahibi bir kurul oluşturulmuştur. Ayrıca kongre Ali Fuat Paşa’yı Batı Anadolu Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı’na ve yürütme yetkisi verilmesini sağlamıştı.
Bu kongre bir milleti yeniden var etmenin zaferidir. Zira Sivas Kongresi üyeleri bütün ülkeyi samil olmak sıfatıyla milli mücadele ve Türkiye’nin mukadderatını belirleyen tek millet ve tek vücut olduğunu Dünya’ya ilan eden milli bir kongredir. Tesiri çok geniş olmuştur. Sonradan gelişecek olumsuzluklara set olmuştur. Misak-i Milli’de milli mücadelenin tüm antlaşmalarında TBMM açılışında izlerinde Sivas Kongresi görünür. Ayrıca bu toplantı İstanbul Hükümeti’nin muhalefetine rağmen yapılmıştır. Damat Ferit’in düşürülmesinden sonra kazanılan ilk zaferdir. Sivas Kongresi’nin payı, faaliyetleri çok büyüktür. Sivas Kongresi bitiminde yeni bir Türk Devleti kurulma arzusu açıkca ilan edilmiştir. Sivas’a gelen General J.G.Harbord ile yapılan konuşmada Mustafa Kemal Paşa açıkca söylemişti.

Mustafa Kemal Paşa’ya ev sahipliği yapan ve onu bağrına basan Sivas’ın merbut ve muabbetkar ahalisi Cumhuriyet’in kurulmasında ülke bütünlüğünün yapılandırılmasında içte ve dışta düşmanlardan ülkenin korunmasında canlı şahitlik ve kalkan olmuştur. Kökü ezeli dalı ebedi bir sistemin sevdasına, estetiğine, irfan ve idrakına sahip Sivas’a onun Mustafa Kemal Paşa’sı da adeta ekonomik seferberlik başlatmıştır Sivas’a. DMY fabrikaları, çimento fabrikası, askeri tümeni 4 işletmeyi Sivas’ta kurmuştu. 1980 yılından sonra DMY fabrikaları sökülmeye, 4 işletme başka bir ile askeri tümen bir başka şehire alınarak çimento fabrikasıda satılmıştır. Büyük göç veren Sivas 12 milletvekilinden 8’e düşmüştür. Sivaslının geleceğini Pir Sultan adeta seneler önce görmüş " yardan ayrılmışım bağrım delinir katip arzu halimi yaz yare böyle " diyerek anlatmıştır. Bugün işte o günü yaşıyor Sivaslı. Anadan, babadan, vatandan ayrı gurbetlerde çalışan cenazesine dahi yetişemeyen gurbetçilerin " yardan ayrılmış bağrım delinir " ağıtları hep kulağımızda kalacaktır. Üstad Yavuz Bülent Bakilerin söylediği gibi " garipler pazarında körpe çocuklar, yorgunluktan güzelim yüzleri al al, öldüren bir çığlık dudaklarında, boş hamal, boş hamal, boş hamal " 4 Eylül’de adeta taşı oyarak riyakatını yazan canların canı ülkesi uğruna can veren, o zorluğu nimet sayacak kadar gözü kara stareteji ve taktik sahibi Sivas bunu haketmemiştir. 4 Eylül Kongresi’nde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun tüm mesai arkadaşlarına ve Sivaslılara teşekkür ve saygılarımızı arz ediyor, milli mücadelemizin şehit ve gazilerini rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Yorumlar kapalı.