Nursan Selçuk " Otomotiv Dünyasından "

Abone Ol
Daha Fazla

Otomotiv ve inşaat sektörleri dünya ve ülke ekonomisinin dinamik iki sektörüdür. Her iki sektörde meydana gelecek olan olumlu veya olumsuz değişim dama etkisiyle bütün reel ve hizmet sektörlerini etkilenmektedir. Özellikle otomotiv sektörünün yan sanayiye yaptığı, istihdam ve katma değer katkısı düşünüldüğü takdirde makro bazda önemi çok daha iyi anlaşılır.

Türkiye’de otomotiv sektörünün geliştirdiği ve kendine ait özellikleri olan alım-satım işlemi başlı başına bir yan sektör konumuna yükselmiştir. Bu yan sektörde istihdam edilen insan sayısı yatsınmayacak kadar çoktur. Sektörün kendine has bir özelliği ile gelişmiş bulunan 2. el otomobil alım ve satımı mevcut haliyle eski mahalle bakkallarının yaptığı hizmeti verirken yeni yapılanmayla otomobil "AVM"leri oluşturulmak istenmektedir. Mahalle bakkalının ekonomiye yaptığı katkının büyüklüğü düşünüldüğünde 2. el araç satıcılarının da değeri daha net anlaşılır olmaktadır.

Sektörün diğer sektörler gibi irili ufaklı problemleri olabilir ve bu problemler galeriden kaynaklanabilir. Ancak sektörün kendine ait geliştirdiği etik değerler basit değerler olarak görmemek gerekir. Bu anlamda sektöre karşı yapılan olumsuz değerlendirmeleri sektörün aktörleri olarak red ediyor ve misliyle sektöre yönelik yapılan haksız ithamları kendilerine iade ediyoruz. Sektörde görev yapan her fert araçların bütün özelliklerini alıcıya anında bilgi vermektedir. Sektör bilgi akışı hem tamdır hem de bu bilgiler doğrudur. Asla alıcıyı yanıltma veya aldatma şeklinde değildir. Zaten mevcut teknolojide bunun önüne geçecek niteliktedir. Buna ilaveten 2. el alıcıları en az satıcılar kadar tercih ettiği araçlar hakkında bilgiye sahiptir.

Sektörün şehir merkezinden dışarıya çıkarılması paranın akış hızını azaltacağı için sektörde önceleri bir duraklama meydana getirecek fakat zaman için de sektör kendi iç dinamikleriyle çok daha önemli bir yere gelecektir. Buna ilaveten rekabet gücü artarak araçların kalite ve fiyatlarında da önemli bir değişim gözlenecektir. Ancak sektörün şehir dışına çıkarılması siyasi olmadan ve acele yapılmadan olmalıdır. Özellikle belediyelerden isteğimiz şu anda yapılmakta olan otogaleriler kooperatiflerini destekleyecek politikalar geliştirmelidir. Kooperatiflerimizin finansal sıkıntısına bir çözüm bulmalı alt yapıları behemmal yapılmalıdır. Telefon ve internet hızlı bir şekilde döşenerek firmaların şehir dışına çıkarılmasına modern bir önem verilmelidir. Belediyelerin baskıcı yöntemlerle sektörü şehir dışına çıkarmaya çalışması sektör yöneticilerini son derece etkilemekte ve geleceklerine güvenle bakmalarını engellemektedir.

Sektörün bütün aktörleri daha modern bir tesisler zincirinde daha modern bir ticaret ortamının doğmasında ki arzu ve isteği sonsuz boyutadır. Bu heyecanını kırmamak için ve sektör mensuplarının vatandaşa verdiği hizmet kalitesi yükseltmek için galerilerin bir merkezde toplanmasının önü mevcut yapıyı bozmadan tedricen yerine getirilmesi de modern belediyecilik anlayışının bir gereği olsa gerek.

Yorumlar kapalı.