Muhammet Ali Çavuşoğlu CHP’li Belediyeyi Topa Tuttu

Abone Ol
Daha Fazla

Maltepe Belediye Meclis gündemi Ak Parti’nin bomba önergeleri ile sallandı.

Ak Parti Maltepe Belediye Meclisi Üyeleri Sevinç Gülakdere, Saim Özcan, Muhammet Ali Çavuşoğlu, Davut Yavuz ve Engin Demir’in verdiği önergeler ile CHP zor anlar yaşadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Anakent Belediye Meclis Üyesi Ömer Lütfü Somun Ak Parti’nin bu ataklarına karşı atakla cevap verdi. Somun : ” Maltepe Belediyesi’nde rant arıyorsanız eğer bulamazsınız. CHP’li belediyelerde rant yoktur. Rant Kosifler arazisinde, Anakent’te vardır. Kosifler 300 metrekare arsaya 3000 metrekare inşaat yapacak. İşte rant budur. ” diye cevap verdi.

Maltepe Belediye Meclisi’nde sert tartışmalar yaşandı. Altın Kart, Başıbüyük Kentsel Dönüşüm Alanı, Mavi Tenis Akademi’yle ilgili soru önergeleri veren Ak Partililer meclis gündemini önergelerle bombardıman ettiler.

İşte Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Muhammet Ali Çavuşoğlu’nun önergesi :

Soru önergesi ile ilgili bilgilendirme;

Öncelikle herkes bilsin ki hiç kimse spor alanına veya spor merkezlerine
karşı olmaz. ancak kanun dışı bir uygulama varsa o zaman spora gençlere
halka atıfta bulunarak bu kılıfla yanlışı doğru yapamayız.

*Dragos ta mülkiyeti Kızılay a ait olan sit alanında ve plansız bölgede
bulunan yani 1/5.000 Planların yanı sıra 1/1.000 alt planları olmayan
12.500 m2 arazi, temmuz 2010 da Maltepe belediyesi tarafından aylık 15.000
TL kira karşılığında Kızılay dan kiralanmıştır.

*Bundan hemen sonra bu arazinin 10.000 m2 si Maltepe belediyesi tarafından
13 ağustos 2010 tarihinde kurulan mavi tenis akademi danışmanlık turizm
sanayi ve ticaret limitet şirketine 8 ekim 2010 da 14.000 TL aylık bedelle
kiraya veriliyor.işin ilginç yanı bu şirketin kuruluş tarihinde ki adresi;
yani bu araziyi belediyeden kiralamadan 2 ay önce İstanbul ticaret odası
bilgi bankasında Dragos yalı mahallesi leylak sokak (bilano) Maltepe olarak
kayıtlara geçiyor.2 ay sonra kiraladığı arazinin adresi.

*sit alanı ve plansız bölge olan bu arazi üzerinde,yani mevzuat gereği
hiçbir şartta hiçbir şekilde herhangi bir uygulamanın yapılması mümkün
olmayan bu araziye;şirket tenis kortlarının yanı sıra yaklaşık 2.000m2
kapalı alanı bulunan kaçak yapı yapmıştır.

*belediye ile şirket arasında yapılan kira kontratının bir maddesinde
kiracı aldığı gibi teslim eder diğer maddesinde kaçak inşaat yaparsa
sorumluluk kiracıya aittir diğer maddesinde tenis kortu ve bunlar gibi
şeyler yaparsa belediyeye devreder diyor.

–şimdi bu maddelerden bizim ne anlamamız gerekiyor?. Kiracı kaçak yapı
yaparsa sorumluluğu kiracıya aittir cümlesini Maltepe belediye meclis
üyeleri olarak nasıl kabullenebiliriz? Bu araziyi kiraya veren
belediye,belediye kendi sınırları içerisinde kaçak yapıya nasıl müsaade
edebilir ki başladığı o anda durdurur ve gerekli yıkım işlerine
başlar.böyle bir madde varsa bu trajikomiktir.

*Taki 27 nisan 2011 günü iş işten geçtikten sonra imar kanunun 32.maddesine
istinaden tutulan bir tutanak var.42. maddesi gereğince de 169.000 TL sı
ceza kesiliyor.tutanakta mal sahibi Türkiye Kızılay derneği ,müteahhit ise
mavi spor kulübü derneği. ortada mavi spor kulübü derneği diye bir
dernekte yok ,varsa da belediye başkanımız kiracımızın ismini bize
söylemediği için meclis üyeleri olarak bir bilgimiz yok.

İmar kanunun 32.maddesi RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK
BAŞLANAN YAPILAR:

Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek
yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine
aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (…) tespiti
ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine,
belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı
mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine
tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata
uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten
mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya
ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda
anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına
izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız
yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip,
belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

.dragosta bulanan sit alanları için koruma amaçlı 1/5.000 imar planı
çalışmaları büyükşehir belediyesı tarafından yapılmaktadır.askı süresince
itiraz olmaz ise,daha sonra 1/5.000 planlara uygun ilçe belediyelerinçe
1/1.000 planlar yapılacak ve askıya asılacak 1 ay itiraz süresinde bir
itiraz gelmez ise planlar onaylanıp gecicek .. bunların tamamı
gerçekleşirse yapının plana uygun hale getirlmesi için gerekli çalışmalar
başlayabilir..ne zaman olacağıda belli değil.ortada hazır bir plan yok,bu
kaçak yapıyı hangi planla ruhsata bağlayacaksınız?

.burdan Kızılay yetkililerine de sesleniyorum,hangi niyet ve düşüncelerle
sit alanında ve plansız bölgede kalan araziyi Maltepe belediyesine kiraya
verdiniz?.koruma amaçlı imar planı hazırlanan bu arazi de gerekli
düzenlemeler yapılıp Maltepe halkının yararına bir huzur evi yapılabilirdi
ve bence dragosun yamaclarına bakan bu arazide yaşlı ve muhtaç
insanlarımıza hizmet amaçlı cok güzel bir tesis kazandırabilirdik..,yada
bir sağlık ocağı, ve yine çok önemli bir fiziksel engelliler ve
rehabilitasyon merkezi kazandırabilirdik maltepeye , bir coçuk esirgeme
kurumu, veya herhangi bir sağlık hizmeti ile alakalı bir yapı yapılma
olasılığı varken bu araziyi hangi akla hizmet belediye ye kiraya verdiğini
tüm Maltepe halkının ve devlet yetkilerinin sorgulaması gerektiğini
dünüşüyorum. yetkiyi aşma yada yanlış kullanma durumu varsa acilen bu konun
da araştırılması gerektiğini düşünüyorum.

Soru önergesi;

*Kızalay dan kiralan sit alanında ki bu arazi;pafta nolu:23 ,ada nolu: 293
parsel no:32 no lu arazimidir?

1-Sit alanı ve plansız bölgede kalan 12.500 m2 arazi ile alakalı Kızılay
ile Maltepe belediyesi arasında yapılan kira kontratı sözleşmesi hangi
maddelerden oluşmaktadır? Bu arazi kaç yıllığına kiralanmıştır?

2-sit alanında ve plansız bölgede kalan bu araziyi ,imar mevzuati gereği
hiçbir yapılaşmaya müsaade etmediği halde,daha yeni koruma amaçlı imar
planı hazırlığı yapılırken ve bu süreç tahmini belki 6 ay belk 2 yıl
sürecekken temmuz 2010 da aylık 15.000 TL sına neden kiralanmıştır?mavi
spor kulubu derneğine kiralama tarihine kadar ödenen kiralar belediyenin
kasasından mı çıkmıştır?

3- dragosta ki sit alanları ve plansız bölgeler ile alakalı büyükşehir
belediyesi tarafından hazırlanan koruma amaçlı imar planı çalışmalarının
Maltepe belediyesinin bu araziyi kiralamasına ne kadar etkisi olmuştur?

4-Kiralayan şirket sit alanı ve plansız bölge içinde kalan bu arazide kaçak
yapı yapmaya cesaret gösterip niyet ettiği ve başladığı ilk anda
Maltepe’nin göbeğinde dragos koruma derneğinin gözü önünde belediye asli
görevlerinden biri olan ruhsatsız kaçak yapı inşaatını durdurma ve yıkma
yetkisini neden kullanmamıştır? işin başlangıcında müdahale neden
etmemiştir? plansız bu arazide kaçak inşaatın %90’nı bittiği zamanda yani
iş işten geçtikten sonra 12 mayıs 2010 tarihine kadar zabıt tutmak için
neden beklemiştir?

5-Bu arazide kaçak yapının hafriyatı zamanında Maltepe belediyesi
tarafından 3 gün süre ile kaçak inşaat yapımı dolayısı ile durdurulmuş
mudur? Durdurulmuşsa neden tutanak tutulmamıştır?

6-Maltepe belediyesinin basın açıklamasında,ihaleye katılan üç firmadan
bahsedilmektedir,bu firmalar hangi firmalardır? Bu firmaların dosyaları
belediyede bulunmaktadır,bu firmaların şirket ünvanları yani isimleri
nedir? Bu firmaların kuruluş yılları hangi yıllardır? Firma sahiplerinin ve
ortaklarının isimleri nedir? Firmaların kuruluş sermayeleri ne kadardır?
firmaların yeterlilik durumları nasıldır? İhale dosyaları hangi kriterlere
göre hazırlanmıştır? İhalede verilen tekliflerin içerikleri nelerdir? İhale
dosyaları hangi kriterler ışığında değerlendirilmiştir? ağustos 2010 ayı
içinde yapılan ihale ile alakalı tüm firmaların tarihlere dayalı dosya ve
tekliflerini o ayki belediye tutanaklarıyla açıklayabilirmisiniz?

7- Kira kontratı maltepe belediyesi ile mavi spor kulübü derneği arasında
mı yoksa mavi tenis Akademi danışmanlık Turizm sanayi ticaret limited
şirketi arasında mı yapılmıştır? yapılan kira kontratı sözleşmesinde hangi
maddeler yer almaktadır?resmi kira tarihi hangi tarihtir? Kira süresi kaç
yıldır?

8-mavi spor akademi danışmanlık turizm sanayi ticaret limited şirketi mavi
spor kulübü derneğinin bir kuruluşumudur? şirket kurucuları ve ortakları
kimlerdir ?Mavi spor kulubu derneği hangi tarihte kurulmuştur?Dernek
başkanı ve yöneticileri kimlerden oluşmaktadır.?.özel sektörün böyle bir
yatırımda bulunmak için dernek kılıfını kullanması sizce bir kandırmaca
değilmidir?.böyle bir oluşumu siz tasvip ediyorsunuz?

9-mavi tenis akademi danışmanlık Turizm sanayi ticaret limited şirketinin
10.000 TL lik kuruluş sermayesi bu ihaleyi almaya uygun kritelerden bir
tanesimidir? 10.000 TL sermayeli şirketin milyon dolarlık yatırım
yapabileceği kanaatine nasıl vardınız?

10-yapılan basın açıklamasında,12-05-2011 tarihinde İmar Müdürlüğü ekte
size sunulacak belgelerle sözkonusu alandaki yasadışı uygulamalarla ilgili
zabıt tutmuştur. 12-05-2011 tarihinde encümen kararı ile 3194 sayılı imar
kanunun 32. Maddesi gereğince ruhsata aykırı kısımların yıkılmasına diye
bir ifade kullanıyor, Maltepe belediyesi sit alanında kalan daha koruma
amaçlı imar planları yapılmayan bir araziye inşaat ruhsatı vermiş midir?
ortada hazır bir plan yokken bu kaçak yapıyı hangi planla ruhsata
bağlayacaksınız.? İmar kanunun 32. Maddesinde belirtildiği üzere, en çok
bir ay içinde ruhsata uygun hale getirmek zorundadır ibaresi yazmaktadır ,
Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan
bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye
veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.12 mayıs
2010 üzerinden 4 ay süre geçmiştir,32. Maddede açıkça izah edilen süreci ne zaman başlatacaksınız?

11- Şu anda 12 mayıs 2010 tarihinde zabıt tutulduktan sonra mevcut kaçak
binanın içinde çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalara yönelik imar
kanunun 32. ve 42. maddesi gereğince Maltepe belediyesinin 05 eylül
tarihine kadar herhangi bir 2. Veya 3. Bir tutanağı var mıdır? Basın
açıklamasında anlatıldığı gibi gerekli mercilere tekrar başvurular yapılmış
mıdır?

11-Şu anda tutanak tutulan bu tesis aktif olarak çalışmakta mıdır? Maltepe
belediyesi ruhsat şefliği bu merkeze işletme ruhsatı vermiş midir? Ruhsat
vermemişse ruhsatsız bir tesiste nasıl üye kayıtları yapılıp işletmeye
açılmıştır? Ruhsatsız olarak işletmeye açılmış ise ruhsat şefliğinin
tutanak tutup işletmeyi durdurması gerekmiyor mu?

12-yine Maltepe belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında, yerel
bir gazetede ki habere atıfta bulunularak söyle bir ifade
kullanışmıştır;haberdeki bir başka çelişki ise kira bedeli ile ilgili. Evet
arazi 15 bin lira aylıkla Kızılay’dan kiralandı. Bir kısmı 14 bin liraya
söz konusu derneğe kiraya verildi. Ancak haberde de belirtildiği üzere
2.500 metrekaresi hariç. Ki orası da 4.500 liraya kiralanıyor. Basit bir
matematik hesabı ile ne kadar kar ya da zarar ettiğimiz ortada
denmiştir.yine basit bir matematik hesabı yaptığımızda,yatırımlarda ki en
büyük maliyet arsa maliyetidir.dünyanın en değerli şeyi topraktır.dragosta
ki 12.500m2 lik arazinin bu günkü piyasa değeri dragos gibi bir yerde
yaklaşık m2 sini minumum 2.000 TL sından hesapladığımızda 25.000.000 TL
sıdır.özel sektörün İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olan dragosta
bu alanda böyle bir tesisi kurabilmesi için öncelikle sadece arsa bedeli
için yaklaşık 25.000.000 TL sı gibi bir bedeli gözden çıkarması
gerekir.kamu kurum ve kuruluşları arasında bu tip arazi yada bina kiralama
bedelleri halkın ihtiyaçları ve yararı gözetilerek düşük yada sembolik
değerler olabilir.Maltepe belediyesi kızılaydan kiraladığı rakamın üstüne
sadece + 3.500 TL sı alacaktır.25.000.000 TL sı arsa değeri olan bir alanın
ayda sadece + 3,500 TL sı fazla kira bedeli ile değerlendirilmesi sizce
karmıdır,zararmıdır? Özel sektöre yapılan bu kiralama da Maltepe halkının
ve kamunun çıkarları nasıl gözetilmiştir?

13- yine Maltepe belediyesinin yaptığı basın açıklamasında;
Kızılay neden burayı kiraya verdi, belediye bu yeri niye aldı, neden kısa
bir süre sonra kiraya verdi?

Maltepe’nin spor alanı ihtiyacının giderilmesi. Yanıtımız çok net; boş
duran bu arazide halkın yararlanacağı spor testileri(tesisleri) kurabilmek.

*boş duran arazilerde halkın yararlanacağı tesisler kurabilmek derken bunu
Maltepe belediyesi tarafından yapılması gerekmiyormu? mavi spor kulübü
derneği Maltepe belediyesinin bir kuruluşumudur? Maltepe halkının yüzde
kaçı yıllık üye aidatı ve malzemeleriyle 5.000 TL sı gibi bir bedeli tenis
harcaması olarak ayırabilir? Halk deyimini kullanırken Maltepe halkınımı
kasdettiniz? yoksa halkın sorunlarını bile bilmeyen golf ve tenis gibi spor
merakları olan kendilerini sözde elit diye adlandıran gruplarımı
kastettiniz?

14-bu arazinin tamamını imar kanununda gerekli yasal değişiklikleri
yaparak, tüm Maltepe halkının yararlanabileceği ve Maltepe’de ki genç
kardeşlerimizi bir çok kötu alışkanlıklardan çekebilecek onların buluşma ve
kaynaşma merkezi olabilecek bir spor merkezi yapmayı neden düşünmediniz? Yine bu araziyi ,Maltepe’yi bal liginde şampiyon olup 3. ligde temsil edecek Maltepesporun ve Maltepe de bulunan tüm amatör spor kulüblerinin kullanacağı bir spor merkezi yapmayı neden düşünmediniz? Maltepe de amatör spor kulübleri için gerekli saha ve tesis sorunu ortadayken bu sorunun çözümü bu arazide yapılabicek bir spor merkezi olmazmıydı?

15-2010 yılında Büyükbakkalköy mahallesinin hazırlanan 1/1000 lik
planlarında büyük bir alan spor alanı olarak ayrılmıştır.bu spor merkezi bu
alanda da gerekli çalışmalar sonucunda yapılabilir.dragosta ki Kızılay ait
bu alanda,yine Maltepe deki yaşlı ve muhtaç insanların ağırlanabileceği bir
huzur evi yapmayı neden düşünmediniz?, Maltepe de Devlet hastanesi için yer
aranırken Maltepe devlet hastanesine bağlı bir veya birkaç bölümü Kızılay a
ait bu arazi üzerine yapmayı neden düşünmediniz? İstanbul’un en değerli
bölgelerinden Maltepe nin en pahalı bölgesinde ki kamuya ait bu alan
Maltepe halkının ihtiyaç duyabileceği bir cok başlıkla izah edilebilecek
bir çok projeden bir tanesine ev sahipliği yapabilecekken böyle değerli bir
arazinin komik bir bedelle yıllarca özel sektöre kiralanıp bağlanması
Maltepe halkının ve kamunun yararına mıdır? Yoksa zararına mıdır?

16-Bahadır Erdoğdu zihinsel engelliler ve rehabilitasyon merkezi,Bahadır
Erdoğdu isimli engelli kardeşimizin dedesi tarafından bağışlanan 4.000 m2
arsa üzerine 10.000.000 TL Kredi kullanılarak önce ki dönem AK PARTİ
belediyesi tarafından yapılan bir merkezdir.gerekli yasal düzenlemeler
yapılarak konut imarlı alan engelliler merkezi oldu.ve bu merkez Türkiyede
ki sayıları günümüzde 1900 lara yaklaşan merkezlerden en iyi ikisinden bir
tanesidir.ne kadar önemli olduğu herkes tarafından bilinen bir merkezdir ve
iyi bir örnektir.Maltepe belediyesi olarak 12.500 m2 bu alana yine kamu ve
halkın yararı gözetilerek imar kanununda gerekli değişikler yapılarak
sadece Maltepe halkının değil tüm Türkiye nin kullanabileceği fiziksel
engelliler ve rehabilatasyon merkezi yapılabilirdi..şimdi soruyorum;bu
alana Maltepe fiziksel engelliler ve rehabilitasyon merkezi yapmayı neden
düsünmediniz?.şimdi bir kez daha düşündüğümüzde,Maltepe halkı olarak bizler kardamıyız,zarardamıyız? Maltepe belediyesi bu gibi projelerden bir
tanesini bu alanda yapıp Maltepe halkının hizmetine sunabilecekken + 3.500
TL lik komik bir kira ya razı olması karımızamıdır? Yoksa zararımızamıdır?

17-şu anda bu arazide çelik işçiliği bitmiş üzeri kapatılmayı bekleyen
kapalı tenis kortu olucak bir yapı daha vardır,Maltepe belediyesi bu
yapının farkındamıdır? Yoksa örtüsü kapandıktan iş işten geçtikten sonra
tekrar imar kanununun 32. Ve 42. Maddesi mi uygulayacaksınız?

18-Zamanında yapılmayan zamanında müdahale edilmeyip göz yumulduktan sonra
iş işten geçtikten sonra imar kanunun 32. maddesi gereğince sit alanının da
plansız bölgede bulunan ruhsatsız kaçak yapıyı durdurmak 42. Maddesi
gereğince para cezası kesmek kaçak yapılaşmaya karşı bir çözümmüdür?.
Belediyeler tarafından zamanında müdahale edilmeyen kaçak yapılaşmalar yapı
hüviyetlerini kazandığı zaman geç kalan müdahaleler sizce kaçak yapılaşmayı
teşvik ediyor mu?

19-bu kadar değerli ve alan olarak geniş kamu arazisi üzerinde özel bir
işletmenin uzunca yıllar kalıp bu araziyi kendi maddi kazançları için
kullanması ve Maltepe halkı nın bu alanda yapılabilecek bir çok projeden
mahrum bırakılması sizce Maltepe halkının vicdanlarını sızlatıyor mudur.?

20-bunca sorunun ve sıkıntıların odağı olan bu yapılaşmanın Maltepe
belediye başkanını halkın temsilcileri siyasi partileri ve yöneticilerini,
Maltepe belediyesi meclisi üyelerinin bu konu ile alakalı duyarsız olarak
itham edilmeleri nasıl karşılıyorsunuz?

Soru önergemin başkanlık makamını havalesini arz ederim.

Muhammet Ali ÇAVUŞOĞLU

Yorumlar kapalı.