Maltepe Belediyesi Yazılı Açıklama Yaptı

Abone Ol
Daha Fazla

Sabah saatlerinde Maltepe Belediyesi önünde ki eylemlerine devam kararı alan işçiler belediye önünde basın açıklaması yaptı. Bu karar üzerine Maltepe Belediye Başkanlığı ise Resmi sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Maltepe Belediyesi resmi sitesinde yayımlanan "Basına ve Kamoyuna" başlığı ile duyrulan açıklamada; sözkonusu Taşeronluk sisteminin değişimi için belediye olarak bir yaptırımları olmadığını ifade eden başkanlık işçilerin 25.01.2012 tarihi itibari ile iş akitlerinin feshedilmiş olduğunu duyurdu.

Maltepe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

BASIN VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

15 Aralık itibari ile Belediyemize taşeron hizmeti veren firma elemanlarından örgütlü bir grubun iş akitleri ile ilgili hiçbir sorun olmamasına rağmen Belediyenin asli kadrolarında çalışanların yıllardır kazanılmış sendikal hakları ile taşeron çalışanlarının da ücret ve sosyal haklarının eşitlenmesi talebinde bulunarak eylem yaptıkları bilginiz dahilindedir.

Maltepe Belediyesi olarak hiçbir şirket ve iştirakimizin olmaması nedeni ile bazı hizmetlerin “hizmet satın alma” yöntemi ile giderilmesinin yasal zemininde hizmetin gereği nitelik ve niceliklerine göre yapılan sözleşme esaslarında taşeron kanalı ile personel istihdam edilmektedir.

Mevcut yasal mevzuatı değiştirme yetkisi Belediyemizde olmadığı gibi konuya ilişkin yasal teklifi parlamentoya taşıma yetkisi de Belediyelere ait değildir. Ülke genelindeki istihdam açığına rağmen Belediyemiz hizmetlerinde hizmet satın alma yöntemi ile istihdam edilen çalışanlara hizmet türlerine göre verilebilecek en iyi ücret ve sosyal hakların karşılanmasına özen gösterilmektedir.

Belediye olarak norm esasına bağlı asli kadrolarda 550 kişilik memur ve işçi personele ilaveten 900 kişilik ayrıca hizmet gruplarına göre taşeron elemanı çalıştırılmaktadır. Toplamda yaklaşık 1500 kişi aidiyet duygusu içinde hizmeti esas alan sorumlulukla Maltepe halkına hizmeti sunarken üç-beş kişilik örgütlü grubun farklı amaçlara hizmet uğruna huzur, sükun ve çalışma barışını bozmak için ücreti ve sosyal hakları bahane etmelerinin hiçbir haklılığı yoktur.

Yaklaşık bir aydır, çalışanların desteğinden yoksun üç-beş kişilik grubun tüm çalışanların temsil edildiğini ispat için sağdan soldan topladıkları bir avuç taraftar ile basın ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadırlar. Tüm uyarı ve emeğe olan saygımıza rağmen görevleriyle ilgili işbaşı yapmayan protestocuların 25.01.2012 itibari ile iş akitlerinin de feshedilmiş olacağı bilgisini basın ve kamuoyuna arz ediyoruz.

Belediye çalışanları olarak; Eylemin sabırla sonuçlandırılması çabalarına katkı sağlayan örgütlü, yetkili ve yetkisiz sendika yetkilileri ve temsilcileri olarak yönetimin uygulamaya esas almış olduğu karara katıldıklarını beyan etmişlerdir.

Maltepe halkına hizmet yükümlülüğü olan Belediye Yönetimi olarak hak arama eylemi adı altında ısrarı sürdürenler hakkında yasaların gereği Mülki Amirlik ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hak ve hukukun aranması noktasında yasal gereklilikleri hiçe sayarak Kamu düzenini bozmaya yönelik eylem sorumlularına gerekli işlemin ilgili makamlarca yerine getirilmesini beklediğimizi Basın ve Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Maltepe Belediye Başkanlığı

Yorumlar kapalı.