Maltepe’nin Kurucusu Süreyya İlmen Paşa

Abone Ol
Daha Fazla

Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) (1874 – 1955)

Eski milletvekili Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) erken Cumhuriyet yıllarında İstanbul ve özellikle Kadıköy’de batılılaşma eylemleri ile isim yapmış ilginç ve hayırsever bir kent hizmetleri önderidir. Birçok kültürel, sosyal, eğitim ve spor amaçlı girişimlere öncülük etmiştir.
II Abdülhamid döneminin ünlü seraskeri Rıza Paşa ile Adviye hanımın oğlu Süreyya Paşa, Yugoslavya’daki Patgoriçe’de 1874 yılında doğar. İlkokuldan sonra Kuleli Asker Lisesi, Harbiye ve Erkânı Harp Okullarında okur. Balkan Harbinde Tümgeneral olur. 1900 yılında Paşa olur. Birinci Dünya Savaşında ordudan ayrılarak iş hayatına atılır. Türkiye’nin ilk özel, devlet yardımı almadan kurulan Süreyya Paşa Mensucat fabrikası 1914’te Balat’ta faaliyete geçer. İplik ve daha sonra kumaş üretimi yapan fabrika 1922 yılında kapanır.

Süreyya Paşa’nın bazı Sosyal Hizmetleri

Süreyya Paşa sosyal hizmetleriyle yoğun bir yaşam geçirir. Kadıköy Hilaliahmer Cemiyeti, Tesisi Mekatip Cemiyeti, Türk Ke??aflar? Cemiyeti, Şark Musiki Cemiyeti, Maltepe Maarif Encümeni, Üsküdar Vilayeti, Üsküdar idman Kulübü ve Sivil Havacılık Kulübü başkanlıklar-ında bulunur. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar ilçe başkanlıkları, İstanbul Milletvekilliği (1927–1930) ve şehir Meclis Üyeliği yapar. 1924 yılında bir yıl süre için İstanbul Belediye Kurulunda Fahri Müşavirlik (Danışmanlık) yapar.

Moda Yoğurtçu Park?

Kadıköy Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) başkanı iken halktan toplanan yardımlar sayesinde 1923 yılında Yoğurtçu çayırını kurutarak, dere kenarına bir rıhtım inşa eder ve Moda ile Yogurtçu’yu sahil yolundan birleştirmeye başlar. Daha sonra Kadıköy Belediyesi yapılan işleri üstlenir ve Yoğurtçu Parkını açar.

Okullar Derneği

Tesisi Mekatip Cemiyeti (Okullar Derneği) Kadıköy’de devletten yardım görmeden, okul ve kütüphane gibi eğitim amaçlı tesisler yaptırmak için kurulmuş bir vakıf olarak faaliyet göstermiştir. Türk Cemiyeti ise bir izci teşkilatı sıfatıyla kurulmuş ve Kadıköy gençlerini bir araya getirmiştir. Süreyya Paşa bu cemiyetlerin başkanı iken birçok yeni okulun kurulması için çalışır ve 1923 yılında Kadıköy Sultanisi’nin (Erkek Ortaokulunun) bahçesine çok sevdiği merhume halasının adına, 200 kadar öğrenci eğitme kapasitesi olan Zehra Hanım Paviyonu’nu yaptırır.

Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları şirketi ve Kadıköy’de diğer girişimleri

Üsküdar Vilayeti Başkanlığı sırasında Süreyya Paşanın uzun süren uğraşları ve girişimleri sayesinde Üsküdar ve Kadıköy tramvayları yapılır. Daha sonraları 1927 yılında Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları şirketini kurar. Üsküdar ve Kadıköy’ün elektriğe kavuşması için girişimlerde bulunur. Şehremini Emin Beyefendinin Fahri Müşavirliğinde bulunduğu sırada Haydarpaşa tren yolu üst köprüsü inşaatının başlanmasına öncülük eder. Aynı görevdeyken 1924 yılında, o zaman yaklaşık 50,000 nüfuslu ve Anadolu’nun en büyük şehirlerinden olan Kadıköy’e gerekli olduğuna inandığı iskele meydanının tanzim edilmesine öncülük eder. Halkın temiz su içmesini sağlamak ve tifonun yayılmasını önlemek için Kayış dağı suyunun Kadıköy’e getirilmesine katkıda bulunur, kanalizasyon yapılması için Belediyeyi teşvik eder ve masrafın bir kısmını kendisi üstlenir.

Moda’yı güzelleştirme

1920’li yılların sonunda Moda’yı güzelleştirmek için tasarladığı planı uygulamaya Moda’daki iskeleyi üst caddeye bağlayan bir merdiven yapmakla başlar. Belediyeye bu fikrinden söz ettiğinde ihaleyi alması öngörülür. Müteahhit olmamasına rağmen o sırada inşaat halinde olan Süreyya Sinemasının mimar ve mühendisi olan Kavafyan Bey ve hazırda bulunan inşaat malzemesinden faydalanarak merdiveni yaptırır. Kendisine 1200 Liraya mal olur (malzeme hariç). Bu paranın yalnızca yarısını alabilir. Gerisi yine kendi cebinden ödenmiştir.

İstanbul Milli Sanayi Birliği

Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği sırasında Türkiye’de sanayiyi canlandırmak amacı ile Ticaret Odasından ayrı olarak 1926 yılında Sanayi Birliğini kurar. Sanayi Birliği, hem halkın yerli mallara ilgisini arttırmak hemde devleti sanayiye teşvik ve yardımını arttırmak için uzun yıllar boyunca Galatasaray’da sanayi sergileri (fuarlar) açar. Ticaret Odasının hükümete iletemediği talepleri Sanayi Birliği başarıyla ulaştırmış olur.

İstanbul Milletvekilliği sırasında Galata ve Unkapanı köprülerinden alınan köprü parasının kaldırılması hakkındaki kanun teklifi kabul edilir. Ayrıca ”şehrin hakkı şehre verilmelidir” başlığındaki kanun teklifi kabul edilir; tramvay, su, havagazı, elektrik gibi birçok müesseseler Belediyeye geçer.

Süreyya Plajı

Maltepe’deki Süreyya Plajı’nın inşaatı 1939 yılında başlar ve savaş yüzünden yedi yıl sürer. 1946 yılında çalışmaya başlayan plajda 300 metre uzunluğunda, deniz cephesi üzerine Müdüriyet Dairesi, 80 birinci sınıf ve 200 ikinci sınıf soyunma odaları, büfe dairesi, gazino, 42 odalı otel ve büyük bir ev inşa edilir. Ayrıca sahilden 60 metre uzakta, deniz üstünde plajın sembolü olarak Bakireler Mabedi (Temples de Vierges) inşa edilmiştir. Avrupa’da birçok park ve su kenarında rastlanan bu yapı, burayı ziyaret eden genç kızların çabuk koca buldukları efsanesi ile anılır. Süreyya Paşa bu mabedin özellikle estetik güzelliği ve efsanesinden dolay? Yapılmasını ister. Plaj açıldıktan sonra halkın rahatça buraya ulaşabilmesi için TCDD idaresinin desteği ile bir peron yapılır ve yaz aylarında banliyö seferleri burada 1 dakika durmaya başlar. Daha sonraki Vali Lütfü Kırdar plajı ziyaret eder, çok etkilenir ve plajın asfalt bir yol ile Bağdat Caddesine bağlanmasını sağlar. Plaj İstanbul ve Avrupa’da benzeri olmayan çağdaş bir şekil alır.

Yorumlar kapalı.