Saime Özcan’ın Önergesi ile Türk Diyabet Vakfı Maltepe Belediyesi Meclis Gündeminde

Abone Ol
Daha Fazla

Türk diyabet vakfının Küçükyalı’daki merkezine yapılan kumlu, balyozlu tacizler Maltepe belediye meclisinin gündemine geldi.

Ak Parti Maltepe belediye meclis üyesi Saime Özcan başkanlık makamına sunulmak üzere bir soru önergesi verdi.

Soru önergesinde belediye başkanı tarafından atanan Hasan Hayri Şengül’ü sorguladı.

Yasal izin verilip verilmediği, verilmediyse cezai bir işleme takip tutulup tutulmayacağı, Hasan Hayri Şengül’ün uygulamaları ile yerel ve ulusal basın gündemine giren Türk diyabet vakfındaki uygulamalardan ve tacizlerden kimi sorumlu tutmakta sınız?

Diyerek diyabet vakfına yapılanları soru önergesi ile başkanlık makamına gönderdi.

İşte günlerdir Maltepe kamuoyunu işgal eden Türk diyabet vakfına Maltepe Belediyesinin yaptığı tacizleri sorgulayan önerge.

1-Belediyemiz yetkilileri Türk diyabet vakfı Küçükyalı diyabet şubesine önce 28.08.2012 sonradan da 19.09.2012 tarihinde neden gitmiştir?

2-Her iki gidişlerden de belediyemizin en yetkili ve sorumlusu olmanız sebebiyle tarafınızdan bir izin alınmış mıdır? Alınmış ise bu iznin doğru kullanıldığını düşünüyor musunuz?

3-Eğer alınmamış ise alınmama sebebi sizce ne olabilir? Almayanlar hakkında yasal işlem yapılacak mıdır?

4-Ulusal ve yerel basına yansıyan bu müdahalenin baloyzlu, kumlu, matkaplı olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?

5-Merkezin merdivenlerinin kırıldığı, asansöre zarar verildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu zararlardan kim sorumlu tutulacaktır?

6-Sizce kamuya faydalı bu merkeze yapılan bu uygulama ile yasa dışı eylemcilerin bulunduğu mahallelere yapılan baskın arasında benzerlik var mıdır? Bu benzerliğin telaffuzu bile sizi rahatsız etmekte midir?

7-Yasalara göre tayin edilen ve yasalardan yetki alan bir kamu görevlisi bu tarz bir müdahale gücünü nederen almaktadır? Bu kamu görevlisinin ardındaki güç sizin midir? Yaptığı uygulamayı hala desteklemekte misiniz?

8-Sizin atadığınız bir yetkilinin ”BEN HUKUK FALAN TANIMAM. GECE DE OLSA BURAYI BİZZAT BOŞALTACAĞIM” dediği doğru mudur? Bunu bizzat kendisine sordunuz mu? Sormadıysanız ne zaman soracaksınız?

9-Merkezin kira sözleşmesi olduğu ifade ediliyor. Bu kira sözleşmesi var mı?

10-Kira sözleşmesi varsa merkeze müdahale etme kararını verenler merkezin dosyalarını incelemediler mi? İnceledilerse dosyada kira sözleşmesini görmediler mi? Gördülerse bu karara nasıl vardılar?

11-Merkezin elektrik,su,doğalgaz,asansör giderlerinin belediye tarafından ödendiği iddia edildi ise de merkez yetkilileri ısrarla faturaları kendilerinin ödediklerini iddia etmekte olduklarından hangisi doğrudur?

12-Şahsınız Prof.Dr ünvanlı olması sebebiyle sizin başkanı olduğunuz belediyenin kamu sağlığına faydalı olan bir merkeze böyle bir müdahaleyi HOCA KİMLİĞİNİZ ile nasıl değerlendiriyor sunuz?

13-Merkez ile aranızda İstanbul 6.İdare mahkemesinin verdiği karardan bahsedilmekte olup bu kararın mahiyeti nedir? Müdahaleniz bu karara mı dayalıdır?

14-Merkezin önüne kum,çimento yığmanız aslında merkezin menfaatine de acaba bir kısım insan bunu anlamamış mıdır? Acaba bu kum ve çimentoyu merkez önüne getirmekte nasıl bir kamu yararı vardır?

15-Merkezin kiralanmasında veya işletilmesinde olası bir usulsüzlük olması halinde bunun çözüm yeri yargı değil midir?

16-Merkeze yapılan müdahalenin partinizin eski genel başkanı talimatı ile durdurulduğu beyanları doğru mudur? Doğru ise Maltepe halkı bundan sonra eski genel başkanınıza ulaşamadığı zaman ne yapmalıdır?

17-Sizce kamuya yararlı bir merkeze böyle bir uygulamayı reva gören ben kanun hukuk tanımam diyen bir kişi hala görevinde kalmalı mıdır? Hala sizi temsil etmeli midir? Siz bundan rahatsız olmuyor musunuz?

18-Merkeze verilen maddi zararın telafisi nasıl olacaktır? Kanun hukuk tanımam diyen yetkili bu zararın hesabını verecek midir?

19-Merkeze ve belediyemize verilen manevi bu zararı kim nasıl telafi edecektir?

20-Tüm yapılanlar için Maltepe kamuoyuna bir özür borcunuz var mıdır?

Yorumlar kapalı.