Yine Çavuşoğlu Yine Mavi Tenis

Abone Ol
Daha Fazla

Ak Parti Maltepe Belediye Meclis Üyesi Muhammed Ali Çavuşoğlu verdiği önergeler ile Chpli belediye başkanı ve meclis üyelerini adeta bunalttı.

Mavi Tenis kulübü ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşan Muhammed Ali Çavuşoğlu bu kez yeni belgeler ve yeni iddialar ile meclis kürsüsündeydi.

Zincirleme bir sinsilik ile planlanan Mavi Tenis spor kulübü derneğinin kullanımına açılan 8 dönümlük arazi bir rant paylaşımı olduğunu belgeler ile meclis kürsüsüne taşıdı.

Muhammed Ali Çavuşoğlu "Mülkiyeti kızılaya ait olan ve planlarda sit alanı olan Mavi Tenis kulübünün evraklarını incelediğimizde dönemin kızılay genel başkan yardımcısı Ahmet Akar’ın basın açıklamasını okuyarak Ahmet Akar "belediye başkanı ile görüştüm. Orada yapacakları çalışmaları maket ile görüştüler. Yani orada daha kiralama yok. Daha mavi tenis kulübü yok. Ama belediye başkanı yapılacak ihalede neler yapılacağını maketi ile göstermiş bile.

Chp grubunu öfkelendiren, tansiyonların yükselmesine sebep olan işte o önergenin tam metni.

Önergelerime geçmeden önce bir tespitte bulunmak istiyorum.
Mavi tenis spor kulübü derneğinin dragos ta sit alanında plansız bölgede yaptığı kaçak inşaatın öncesine gittiğimizde;

-o dönem Kızılay başkan vekili şu anda da Kızılay derneğinin başkanı Ahmet Lütfi Akar’ın 30.09.2012 basına yaptığı açıklamalara baktığımızda;
Ahmet Lütfi Akar’ın basın açıklamasından;

O sırada seçim oldu ve belediye başkanı değişti biz 5.000m2 lik alanı arka tarafta ki yerden terk ettik.geriye kalan arsa ile alakalı olarak da şu anda tenis kortlarının bulunduğu yerden bahsediyorum;burası imar durumu olmayan planlarda sağlık alanı(bu arazi Maltepe belediyesinin bu araziyi kiraladığı 23.07.2010 tarihinde sit alanında ve plansız bölgede kalıyor) olarak gösterilen diğer anlamda SİT alanı içerisinde olan arazi tanımını yapıyor ve açıklamasına devam ediyor Belediye orada spor alanı oluşturmayı planlamış ben o zaman başkan vekiliydim Belediye başkanı Mustafa Zengin ile bizzat görüştüm.’’BANA MAKETİNİ BİLE GÖSTERDİLER’’ ifadesini kullanıyor.

Soru: 1-Maltepe belediyesi olarak Kızılay a kira kontratı öncesi bu arazi de yapılmak üzere projenin maketini gösterdiniz mi? Bu maketi hangi imar planına göre hazırladınız?

Soru:2- Yine bu dönem de CHP si grubuna bu alana tenis kortlarının yapılmasıyla alakalı bilgilendirme yaptınız mı? Bu bilgilendirmeyi hangi imar planına atıfta bulunarak yaptınız?

Sevgili meclis üyesi arkadaşlarım,Kızılay başkanının bu ifadesi.’’ maketini bile gösterdiler’’ ifadesi çok önemli. Neden önemli?

-önce mavi tenis spor kulübü derneği Kızılay a başvuruyor ve Kızılay 10.03.2010 tarih ve 5 sayılı toplantısı ve 25.03.2010 tarih 6 sayılı toplantısı kararları doğrultusunda ret ediyor burada devreye Maltepe belediyesi giriyor ve yeri 23.07.2010 tarihinde kiralıyor ve bu araziyi yapılan ihale sonrası tesadüf ki Mavi spor kulübü derneğine 01.01.2011 tarihinde kiraya veriyor.

Bu ara da bu konu Maltepe kamuoyuna gelince Maltepe belediyesi bir basın açıklaması yapıyor. Bu açıklamada da ki bir ifadeyi belirtmek istiyorum;
Arazinin plansız olduğu iddia ediliyor .Söz konusu arazinin 27.09.2006 tarihinde tasdik edilmiş 1/5000 lik planları mevcuttur.bu planlarda Özel proje alanlarında özel spor tesisleri yapılabilir ki bu arazi de özel proje alanı olarak tespit edilmiştir.

Soru:3-Dragos ta 27.09.2006 tarihinde tasdik edilen ve hala yürürlükte olduğunu iddia ettiğiniz 1/5000 planları meclis kürsüsünden Maltepe kamuoyunu açıklayabilirmisiniz?

27.09.2006 tarihinde tasdik edildikten sonra hala yürürlükte olduğunu iddia ettiğiniz 1/5000 lik planlara atıfta bulunarak ihale düzenlediniz.düzenlediğiniz pazarlık usulüyle kiralama ihale genel şartnamesinin 2.maddesinde arazi üzerinde özellikle tenis kortları ve bunların tamamlayıcısı olan tesisler yapılacaktır ibaresi bulunmaktadır.

Dragos sit alanlarına Kültür ve turizm bakanlığınca yapılan itiraz neticesinde İstanbul 6. İdare mahkemesinin 30.12.2005 tarih ve 2004/1987 esas no lu kararı Danıştay 6. Dairesinin 20.06.2007 tarih ve 2006/4237 esas no lu kararı ile BOZULMUŞTUR. Ve Danıştay dairesinin 20.06.2007 tarih ve 2006/4237 esas no lu kararına istinaden 22.10.2008 tarihli başkanlık oluru ile plansız kalan bölgede koruma amaçlı nazım imar planı çalışmalarına başlanmıştır diyor.bunun anlamı şu arkadaşlar;

Sizin 27.09.2006 tarihindeki planlara atıfta bulunarak bu alanın özel proje alanındadır şeklinde ki yaptığınız basın açıklamanız Maltepe halkına ve kamu oyuna karşı bir kandırmacadır.burada sürecin başından sonuna kadar iyi kurgulanmış sinsice yapılan yalanlar üzerine kurulu bir planın sahneye koyulduğunu görüyoruz.27.09.2006 tarihindeki 1/5000 lik planlara atıfta bulunularak yaptığınız ihalenin 2. Maddesinde yazdığınız arazi üzerinde özellikle tenis kortları ve bunların tamamlayıcısı olan tesisleri yapacaktır ibaresi Kültür ve turizm bakanlığınca yapılan itirazın neticesinde İstanbul 6.idare mahkemesinin ve sonrasında Danıştay 6.dairesinin aldığı karara açıkça aykırı olması sebebi ile yapılan ihale esas ve usul yönünden kanunlara aykırı olarak yapılmıştır ve iptal edilmesi gerekmektedir.

Soru:4-ilgili müdürlüklerin yazışmaları resmi evraklarla mevcuttur.İstanbul 6.idare mahkemesinin ve sonrasında Danıştay 6. Mahkemesinin aldığı kararı yok farzederek 27.09.2006 yılında ki eski ve iptal edilen 1/5000 liklere atıfta bulunarak ihale yaptınız veya kamu oyunu yanlış bilgi vererek kandırdınız,bu yapılan yanlıştan nasıl dönmeyi düşünüyorsunuz?

Soru:5-Yaptığınız basın açıklamasında şu ifadeyi kullanıyorsunuz:12.05.2011 tarihinde encümen kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesi gereğince ruhsata aykırı kısımların yıkılmasına diyorsunuz da ortada bir ruhsat varda biz mi bilmiyoruz? Ya da hangi ruhsata aykırılıktan bahsediyorsunuz?

Soru:6-Yine yaptığınız basın açıklamasında ve belediye içi ilgili müdürlüklerin resmi yazışmalarında 27.09.2006 tarihli eski ve iptal edilen 1/5000 lik planlar da bu arazinin özel proje alanın da kaldığını ve bu doğrultuda özel spor merkezlerinin yapılması diyorsunuz.dayanağınız 27.09.2006 yılında ki planlar.

peki bu planlar sizin dediğiniz gibi yürürlükte ise mavi spor derneğine verdiğiniz ruhsatı ve onayladığınız projeyi Maltepe belediyesi meclis üyeleriyle ve Maltepe kamuoyuyla paylaşabilirmisiniz?. Bu plan sizin dediğiniz gibi yürürlükte ise mavi spor derneğinin yatırdığı proje harçları ne kadardır?

Soru:7-O dönem de Kızılay başkan vekili şimdi ise Kızılay başkanı olan sayın Ahmet Lütfi Akar a gösterdiğiniz maket teki projeyi siz bu alanda aynen uyguladınız sizin dediğiniz planlar yürürlükte ise mavi spor kulübü derneğine neden ceza kestiniz?.özel spor alanı nın hangi kısmına aykırı bir uygulama yapıldı da siz ceza kestiniz?

Soru:8-velev ki ihale şartnamesinin 2. Maddesinde özellikle tenis kortları ve bunların tamamlayıcısı olan tesisler yapılacak ibaresi olmasaydı ve ihale bu şeklide yapılsaydı söz konusu yapılan ihale şartnamesi mavi spor kulübü derneğinin bu alanda spor tesisi yapmasına tek başına yeterli olacak mıydı? Buna ben cevap vereyim kesinlikle hayır.yapılan bu ihale ile o dönem sit alanında ve plansız bölge de kalan şimdi ise sağlık ve kısmen yeşil alanda kalan bu araziye yaptığınız bu ihale sonrası kiracınız çivi bile çakamaz.

sadece bu alan spor alanında olsa idi bu ihalenin bir yaptırımı olurdu ve herhangi bir firma bu alanı sizden kiralayarak bu araziye spor merkezi yapabilirdi.bu bilgileri benim bildiğim gibi sizde biliyordunuz neden sürecin başında bu kaçak yapıyı durdurmadınız?.

Soru:9-Yine yaptığınız basın açıklamasında encümenin aldığı yıkım kararı için yasal prosedür uygulanmaktadır.bu çerçeve de Maltepe belediyesinde yıkım yapacak araç gereç olmadığı için meclis kararı gereğince yıkımlar için ihale düzenlenmesi gerekmektedir.önümüzde ki süreçte bu sorun ihale yöntemi ile çözümlenecektir ifadeleri yer almaktadır.

Soruyorum:

Soru:10-sizin basın açıklamanızda 27.09.2006 yılında ki 1/5000 lik planlara atıfta bulunarak bu alanın özel proje alanında kaldığını iddia ediyordunuz da bu yıkım kararını neden aldınız? Hangi sözde özel proje alanındaki uygulamalara aykırılık vardı da yıkım kararı aldınız?

Yıkım için araç gereç olmadığından yıkımlar için meclis kararı gerekmektedir diyorsunuz da meclisin bu ihale kararını alması için belediye meclisine hangi evrakla ne zaman başvurdunuz?

Üzülerek söylüyorum ki Maltepe ilçesinin geçmişten gelen makus bir talihi ve tarihi vardır.zaman içinde bu güzide ilçemizde bir sürü kaçak yapılaşma olayı yaşanmıştır.

bu bu kaçak yapılar yapanların yanına danışıklı döğüş şeklinde belirli bir metod ve yol izlenerek kar kalmıştır.

2012 yılında da maalesef aynı kurgunun hala devam ettirildiğini görüyoruz.sinsice bir yol izlenmiştir sen başla kamuoyunun tepkisi gelmeye başladığında bir ceza keseriz durulunca devam edersin tekrar bir kamuoyu oluşunca al sana bir ceza daha sende bu arada süratli bir şekilde bitirdinmi yıkım kararı da çıksa ne olacak ki bu güne kadar Maltepe ilçesinde yüzlerce değil binlerce binanın yıkım kararı çıktı da hangisi yıkıldı.

kaç tane iş yerinin iş yeri ruhsatı var ki.bir çok iş yeri ruhsatsız devam ediyor kamu oyu oluşunca biz gereğini yaparız ama sen devam edersin.zaten burada ruhsatlı bir bina yapsan hele bu spor merkezi için projesi ruhsatı harçları sonrasında iskan harçları vs en az 400.000 TL para yatırırsın belediyeye sana kesilen cezalar anca bu kadar çıkar, o kadar da olur İstanbul gibi bir metropolde dragos gibi bir yerde 25-30 milyonluk arazi bedava daha ne olsun.

bu sürecin kurgusu yöntemi budur .bu süreç ilgili müdürlüklerin resmi yazışmalarda yapılan pervasızlıklarla yanlışlarla süslenmiş ve saklanmıştır.

ve sizde biliyorsunuz ki belediye de ki personelde başkanda işten anlayan herkes de bunun farkında.

Soru:11-2009 seçimlerinde CHP İ.B.B başkan adayı sayın Kemal kılıçdaroğlu’nun Başıbüyük te kentsel dönüşümle alakalı verdiği tapu vaadi bölge halkı tarafından beklentiye dönüşerek kentsel dönüşüm sürecinin önü tıkanmıştır.Başıbüyük Gülsuyu Gülensu ve Esenkent mahallerinde yaşayan 75000 ne yakın insanlarımız İstanbul daki deprem gerçeğine rağmen kaderleriyle baş başa bırakılmıştır.

Bu mahallelerde ki vatandaşlarımız kış mevsimine hazırlık için gecekondularında ve bahçelerinde ki küçük çaplı tamirat ve tadilatları yaparken belediye zabıtaları tarafından anında müdahale edilerek durdurulmaktadır.sayın başkan size soruyorum,bir gecekondunun kapı pencere çatı cephe gibi kış mevsimi dolasıyla soğuktan ve yağmurdan korunmak amacı ile yapılan bu küçük çaplı tadilatlara ve tamiratlara belediye zabıtalarınız anında müdahale ediyor da Maltepe ilçesinin göbeğinde Dragos un eteklerinde süreçin başından n sonuna kadar kaçak olarak yapılan o koskoca spor tesisini 1 yıl boyunca görüp anında müdahale edip neden durduramadınız?onca şikayete ve önergelere rağmen neden bu yapının yapılmasına göz yumdunuz?

Soru:12-Mavi tenis süreci Kızalay ile Maltepe belediyesi arasında yapılan kira kontratının 3. Maddesine ve kiralama özel şartları kısmından 6. 7. 10.

Ve 11. Maddelerine açıkça muhalefet etmesine rağmen neden tahliye işlemlerine başlamıyorsunuz?

Soru:13-sayın başkan,Mavi tenis süreciyle alakalı zaman içinde AK parti gurubu olarak detaylı bir şekilde süreci anlatan bir çok önerge verdik.Tüm bu önergelerde ki soru ve konuları değerlendirdiğinizde Mavi tenis sürecinin bir çok konu başlığı altında uzunca izah edilecek olumsuz etkileri sonucunda,Mavi tenis sürecinin Maltepe ilçesine ve imajına verdiği zarara değermiydi?.

Yorumlar kapalı.