ŞUAYİP İÇLİ

ÇOK BİLİNMEYENLİ PROJE

Abone Ol
Daha Fazla

Eskiden beri karmaşanın, kargaşanın merkezi olmuş, bir çok topluluğun yaşam bulduğu veya yaşamlarının sonu olduğu Ortadoğu bölgesinde yeni planlar uygulamaya konulmak isteniliyor.
İran devrimi, İran-Irak savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali, BM kararıyla Amerika önderliğinde birleşik güçler ile Irak’ın işgali, demokrasi vaadi ile başlatılmış Arap Baharı “dalgası” ile Arap yoğunluklu Afrika ülkelerinde yönetimlerin değil ama yaşlanmış, yıpranmış ve melekelerini kaybetmiş “yöneticilerin” değiştirilmesi, demokrasi naraları atan demokrasi havarileri tarafından Suriye’nin karıştırılması ve bu karışıklıktan yeni bir düzen kurulmaya çalışılması, bu düzenleme yapılırken Kürt gruplara ve teröristlere yaslanılması ve daha da önemlisi bölgenin etkin ve etkili gücü Türkiye’nin ve diğer bölge ülkelerinin ihmal edilmesi üzerinde biraz düşünmeli.
Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde; uluslararası arenada, devletlerin birlikteliklerinin çıkar hesaplarına dayandığı, çıkarların ise, kısa, orta ve uzun vadeli olduklarına göre pozisyon belirlediklerine şahitlik ediyoruz. Örneğin; yakın tarihe kadar Sovyet Rusya’ya karşı ileri karakol vazifesi verilmiş olan Türkiye, NATO içinde oldukça önemli bir pozisyonda iken, bugün bölgede yaşatılan olaylarda, Türkiye yerine Kürt gruplar ve terörist gruplar tercih edilmektedir. Buna karşın geçen zaman içinde oldukça yakınlaşmış olan Türk-Rus ilişkilerine, FETÖ işbirliği ile olduğu açık olan uçak düşürme hadisesi ile hançer vurulmuş ve Rus Büyükelçisinin katledilmesi ile de Türk Rus ilişkisi öldürülmek istenmiştir. Bu iki devlet arasındaki ilişkinin hedef alınmış olması, ilişkinin ne denli önemli ve derin olduğuna işarettir. Hedef olarak bu ilişki seçilmiştir.
Bütün bu önemli ama yapay krizlere rağmen iki ülke diplomasisi kazanmış ve Ortadoğuda yapılmak istenen “büyük projenin” tek taraflı anlayışla mümkün olamayacağı gösterilmiştir.
Ortadoğudaki Büyük Projenin hayata geçirilmesi için bölgede mezhepler, ırklar ve inançlar üzerinden yapay bir “kaos” oluşturulmak istenmiş, kısmen başarılı olunca, kesin sonuç alabilmek sevdası ile Kürt ve terörist gruplar silahlandırılmış ve çatışma alanına sürülmüştür. Bu yapay olarak oluşturulmuş kaotik ortamdan kurtulmak için de kuzey ırak bölgesindeki referandum ve sözde proje seçenek olarak sunulmuştur.
Türkiye olmadan bölgede kartlar karıştırılıp yeniden dağıtılmak ve yeni roller ve aktörler belirlenmek istenmektedir. Türkiye, masadadır ve bölgenin en önemli ve en güçlü oyunculardandır. Eskiden olan dış politikanın aksine, bugün, bölge ile yakından ilgilenmektedir. İstiklal ve istikbali için de her türlü riski göze almıştır. Bu konuda oldukça ciddi ve kararlı ve güçlü iradeye sahip olduğunu da cümle aleme göstermektedir. Bu bölgede Türkiye’ye rağmen plan ve proje yapılamayacağını en üst düzeyde ve en üst perdeden her fırsatta dillendirmektedir.
Hülasa; ekranlarda gördüğümüz ve medyada yazılanların ve devletlerarası ilişkileri daha isabetli bir şekilde değerlendirebilmek için, bahse konu meselenin, enine-boyuna bütün yönleri ile birlikte uzun vadeli olarak bakmalı ve meselenin çok yönlü, çok aktörlü ve en önemlisi “çok değişken” olduğunu hep hatırda tutmalıyız. Bütün benzemezlerin, bütün düşmanların ve bütün biraraya gelmezlerin biraraya geldiklerini görmeli ve ona göre pozisyon belirlemeliyiz.
Bölge; geçmişte, devletimiz ve milletimiz ile güvenli, huzurlu ve mutlu olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.

Av. Şuayıp İÇLİ

 

Yorumlar kapalı.