_MG_6900 copy

EVET, SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR

Abone Ol
Daha Fazla

Halk oylamasından çıkan sonuç, inkar edilemez, azımsanamaz şekilde EVET olmuştur. Oylamanın sonucunun %50’nin bir fazlası kişi bile yeterli olacağı muhakkaktır. Bu durumda, %51,3 gibi bir sonuç çıkmasını tartışmaya açmak ve azımsamak kesinlikle kabul edilemez. Aynı şey hayır oyu için olsa idi, dünya yerinden oynardı. Anayasa değişikliği, Ak Partinin öncülüğünde Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğindeki MHP’nin açık desteği ile halkoyuna sunulmuş ve millet hür iradesi ve feraseti ile devletine, vatanına, dini ve milli değerlerine, kardeşliğe, dışa bağımlılığa değil bağımsızlığa, değişime ve gelişmeye EVET demiştir. Milletimiz, devletten, vatandan, barıştan, kardeşlikten, ortak değerlerden ve istikrardan yana olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Milletimiz; bugüne kadar yapılan değişiklikler ile “yamalı bohçaya” dönmüş askeri darbe Anayasasının bütünüyle değişmesi ve sivil anayasa yapılması gerektiğini söylemiştir.

Geçmişte birbirlerine silah çekmiş ve birbirlerini katil diye nitelemiş sol anlayışın bütün fraksiyonları ile bir kısım milliyetçilerin, devleti ele geçirmeye çalışan ve irticacı diye devletten ayıklamaya çalıştıkları sözde dinci FETÖ örgütünün ve bölücü terör örgütü PKK’nın birlikte hareket ettiği bir halk oylamasını EVET oyu ile sona erdirdik. Bu anlayıştakileri bir araya getiren anlayış ya da gücün ne olduğunu anlamamız gerekli sosyal ve siyasal tedbirleri almamız gereklidir.

Bütün canlılar, tekamüleermek için yaratılış gereği, sürekli olarak gelişerek değişmektedir. Milletimiz, askeri ve her türlü vesayetten kurtulmak, kendi iradesi ile yönetilmek istediğini, dini ve milli değerleri ile barışık, ayrılık değil birlik, çatışma değil barış istediğini halkoylamasında EVET diyerek açıkça ortaya koymuştur.

Bununla beraber, halkoylamasının mimari başta Ak Parti olmak üzere MHP teşkilatının da değişime ve gelişmeye ihtiyacı olduğu da anlaşılmıştır. Bildiğimiz ve bu güne kadar uygulayageldiğimiz seçim politikası ve stratejisinin yeterli olmadığı, saha çalışmalarının ve diğer seçim çalışmalarının da değişmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmıştır. Hitap ettiğimiz kitleye fiilen değil gönülden ulaşmaya ihtiyaç olduğu, inanmadan ve karşı tarafa hissettirmeden anlatmanın yeterli olmadığı da anlaşılmıştır. Sadece Sayın Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve birkaç iyiniyetli bakan ve kişilerin çalışmaları ile halkoylaması EVET ile sonuçlanmıştır. En başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, iyiniyetli ve çalışkan teşkilat mensuplarının üstlendiği yükün azaltılmaya ihtiyacı vardır.

Halk oylaması, Ak Parti ve MHP’nin yaklaşık 1/3’nün dışındaki bütün siyasal parti ve sivil toplum kuruluşları ile yedi düvele karşı verilmiştir. Bu nedenle, elde edilmiş oy oranının anlamı sayısal değerinden oldukça büyük ve anlamlıdır.Ak Parti, birlikte hareket ettiği MHP ile yeni ve önemli bir seçim zaferi elde etmiştir. Halkoylaması sonucunu kaybeden “hayırcılar”, değişik gerekçelerle sonucu manüpüle etmeye çalışmaktadırlar. Bu konuda demogoji yapanlara da itibar edilmemesi gereklidir.

Onaylanan anayasa değişikliği ile fiili Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasal hale getirilmiştir. Yürütmedeki çift başlılık giderilmiş, iç içe olan yasama ve yürütme organı, kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. Millet, vekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim yetkisini,  doğrudan ele almıştır. Milletin iradesinin dışında, meclisteki türlü matematik hesapları ile cumhurbaşkanı seçemediğimiz (367 garabeti gibi) dönemler geride kalmış ve sona ermiştir. Yapılan anayasa değişikliğinin gereği olarak, uyum yasalarının bir an evvel yürürlüğe sokulması için derhal çalışmaya başlanılmalıdır.

Toplumumuz, milletten ve devletten yana olduğunu göstermiş ve vesayeti istemediğini açık ve net biçimde ortaya koymuştur. Devlet yönetimindekilerin de, siyasal anlayışın da değişmesi gereklidir. Devlet yönetiminin bürokratların ve teknotratların tahakkümünden kurtarılması elzemdir. Siyasilerin hızını kesen, toplumu ve siyasal sorumluluk sahibi siyasi idarecileri sürekli yavaşlatan bürokrat ve teknotratlara gerekli önlemler alınmalı ve pasifize edilmelidir. Bugüne kadar idari arınma ve ayıklama yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Kriptolu olanları tespit etmek güç olduğundan bu yoldaki temizlik sürmelidir. Ancak, siyasal temizlik de yapılmalıdır. Referandum sonucu bunu açıkça ortaya koymuştur. Ak Parti belediyelerinin yönettiği ilçelerde dahi EVET oyu geride kalmıştır.

Şapkamızı önümüze koyup, her türlü tesirden uzak olarak, devlet ve milletten yana, istiklalimiz ve istikbalimiz için, toplumumuzun topyekun gelişmesi ve refahı için, onun bunun güdümünde değil uluslararası ölçekte oyun kuran ve etkili rol üstlenen bir devlet ve millet için “içimizdeki İrlandalılardan” kurtulmamız gereklidir.

EVET, söz de karar da milletindir. Bize düşen bu kararın gereğini en iyi şekilde yerine getirmektir.

Yorumlar kapalı.