şuayip içli

Kadın; Türkiye’de Dünyada Kadın

Abone Ol
Daha Fazla

Av. Şuayip İçli 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. İçli mesajında “Günümüzde kadın, olması gereken yerde değil, çocuk gelinler, modern köle-kadın ticareti, hizmetçi-bakıcı kadın, tarlada ırgat-evde avrat anlayışı ve hala cinsel obje olarak görme devam ediyor. Oysa,insan hakları evrensel beyannamesinden bu güne, kadın-erkek eşitliği modern yaşamın temel kuralı olduğu herkesçe bilinmektedir” dedi ve şu sözlerle devam etti.

Dişiliği temsil eden ve tanımlayan kadın, fiziksel zayıflığı ve duygusal yoğunluğu nedeniyle üstün meziyetlerine rağmen,tüm toplumlarda itilmiş ve geriye atılmıştır. Kadının yerini ve rolünü, erkek egemen toplum belirlemiştir. Yaratılışa ve ilahi kurallara aykırı olarak ve zamanla kadınlar aleyhine bozulmuş olan bu denge, kadın-erkek eşitliğine dönük haklar verilerek ve pozitif ayrımcılık yapılarak düzeltilmeye çalışılmaktadır. Kadının elinden alınmış olan hakları ve itibarı, günümüzde bile, tarihsel birikim ve yerleşik negatif anlayış nedeniyle hala büsbütün verilebilmiş değildir.
Kadın, sadece bizim toplumumuzda değil, diğer bütün toplumlarda da hak ettiği yerde değildir. Daha doğuştan itibaren kadın cinsine mesafeli bakılmış ve istenmeyen çocuk olmuştur. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü cahiliye dönemi arap kültüründen günümüze geldiğimizde, aslında hala bu islam öncesi arap anlayışının izleri görülmektedir. Baba, erkek evladında olduğu kadar sevinmiyor kız evladı dünyaya geldiğinde. Ya da anne, bir yiğit, babayiğit veremediği için babasının kucağına, doğumdan sonra mutluluk ve hüznü birlikte yaşıyor aslında.

Günümüzde kadın, olması gereken yerde değil, çocuk gelinler, modern köle-kadın ticareti, hizmetçi-bakıcı kadın, tarlada ırgat-evde avrat anlayışı ve hala cinsel obje olarak görme devam ediyor. Oysa,insan hakları evrensel beyannamesinden bu güne, kadın-erkek eşitliği modern yaşamın temel kuralı olduğu herkesçe bilinmektedir. Alınan polisiye tedbirlere ve yasal düzenlemelere rağmen, kadınlara yönelik psikolojik ve fizyolojik şiddet önlenememiş, her gün kadına yönelik şiddet olayları kamuoyu önünde yaşanmaya devam etmektedir. Tanıtım ve medya çalışmalarında kadının rolü değişmedikçe, aile içinde anne-baba ilişkisi eşitlik, hoşgörü ve birey odaklı olmadıkça bu çeşit yasal ve polisiye tedbirlerin sonuç vermeyeceği aşikardır. Kadın ile ilgisi olsun olmasın, bütün tanıtımlarda kadının kullanılması bir yana, cinsel obje olarak ve özellikle cinsellik öne çıkartılarak kullanılmasının da önlenmesi gerekliliği ortadadır. Bu anlayışla, bilmeden ve farkında olmadan gelişmekte olan çocuklarımıza, kadının cinsel bir obje olduğu mesajı verilmektedir.

Medeni kanunların da ilham kaynağı olan ilahi emirlerde yazılı olan kadın, toplumların gelenek ve göreneklerindeki kadına yenik düşmüştür ve hala bütün olumlu çabalara rağmen, bu yenilgi devam etmektedir. Biz toplum olarak, putperest arapların geleneksel kadın anlayışı yerine, indirilen vahyin kadınını tercih etmeli ve hayata geçirmeliyiz. Hz. Havva, Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Hz. Fatma gibi. Adı “hayat” olup da hayatı zindan olan ve hayat yaşamayan kadınlarımızı asla unutmamalıyız.

Benzer bir yaklaşımla, putperest arapların anlayışında olduğu gibi batının kadına bakışını da kabul etmemeliyiz. Batı, sürekli olarak kadını cinsel obje olarak görmüş ve hayatın merkezine öylece oturtmuştur. Resimlerde, fotoğraflarda, dizi ve sinemalarda ve tüm tanıtım ve medya çalışmalarında durum aynıdır. Sinema sanayinin ürettiği seksüalitesi yüksek dizi ve filmler bir yana, “konulu” filmler için bile, kadın üzerinden ilgi artırılmaya çalışıldığı da bir gerçektir.

Bizim kadınımız, kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin vazgeçilmez unsuru ve temel yapıtaşı olmuştur. Nene Hatun, Sabiha Gökçen, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Erzurumlu Kara Fatma, erkek kılığında cepheye giden Halime Çavuş, İstanbul’un işgaline başkaldıran ve halkı uyandıran Halide Edip Adıvar, Kastamonu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Kadın Kolu kurucularından olan, kendini cumhuriyet kadını olarak tanımlayan ve milletvekilliğini “hafız olduğum için başımı açamam, başımı açmayacağım için de milletvekili olamam” diyerek kabul etmeyen Hafız Selman İzbeli, Gördesli Makbule, Vanlı Süreyya Sülün Hanım, Tayyar Rahmiye ve daha niceleri milli mücadele katılmış ve şehid olmuşlardır. Ruhları şad olsun.

Bugünümüzü, yarınımızı ve her şeyimizi borçlu olduğumuz kadınlarımızın kadınlar günü, emekçi kadınlar günü kutlu, mutlu ve daima umutlu olsun.

Kadınların umudu varsa, hala yapacak bir şeyler ve umut var demektir.

Yorumlar kapalı.