av.şuaip içli

KIDEM TAZMİNATINDA SÜRE  10 YIL

Abone Ol
Daha Fazla

Av. Şuayip İçli, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanların kıdem tazminatı alabileceğini söyleyerek, kıdem tazminatının iş akdinin fesih tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde işverenden talep edilebileceğini belirtti.

Av. İçli, “belirsiz süreli iş sözleşmelerinde en az bir yıl çalışılmış olması ve diğer yasal koşulların da bulunması halinde kıdem tazminatına hak kazanılacağını, 4857 sayılı İş Kanununda kıdem tazminatı düzenlenmediğinden ve hala yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın 14. maddesindeki koşulları taşıyan işçiler kıdem tazminatı talep edebileceklerdir. Bu noktada belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Uygulamada, kıdem tazminatı yükümünden kurtulmak için işverenlerce belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığı ve bu sözleşmelerin birden fazla yenilediği görülmektedir. Bu durumda, sözleşmenin süreli ya da süresi mi olduğu konusunda da uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Sözleşmede süre belirtilmesi ile uzun süreli proje bitiş tarihinin belirtildiği sözleşmelerde süreli ya da süresiz sözleşme olup olmadığında tartışmaları yaşanmaktadır. Her olayda, sözleşmenin konusuna Ve niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır. Kural olarak, belirli süreli sözleşmeler, birden fazla yenilenemez. Eğer birden fazla yenileme yapılmış ise, bu sözleşme, başından beri süresiz kabul edilecektir.” dedi.

TEMERRÜT YOK EN YÜKSEK BANKA MEVDUATI FAİZİ VAR

Öte yandan Av. Şuayip İçli; ” kıdem tazminatı alacaklarının ödenmemesi halinde yasal temerrüd faizi değil, en yüksek banka mevduat faizi uygulanacağını, bundan yararlanabilmek için ise, işverenden ihtarname ile talep edilmesinin zorunluğu olduğunu, aksi halde, dava açılmasından itibaren en yüksek banka mevduat faizinin uygulanacağını belitti.” dedi.

Yorumlar kapalı.