ŞUAİP İÇLİ

TEŞKİLATTAKİ DEĞİŞİM HEDEFLERİ

Abone Ol
Daha Fazla

Değişimin nasıl ve hangi yöne doğru olacağı ve omurgası Sayın Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı tarafından defalarca dile getirilmiştir. Öyle ki, bir başkasının tefsirine, yorumuna ve açıklamasına gerek duyulmayacak kadar açıklıkta ve netliktedir. Eskiden, yapılacak değişikliklerin ipuçları ve emareleri açıklanırdı. Şimdilerde ise, gayet açık ve hiçbir yoruma mahal vermeden doğrudan en yetkili ve en etkili kişi tarafından açıklanmaktadır.

Teşkilatlar, Ak Partinin omurgası ve taşıyıcı unsurlarıdır. Olmazsa olmazıdır. Ak Partinin iktidara gelmesinde ve iktidar olarak kalmasında en etkili gücü ve insan kaynağıdır. Buna karşın, toplumdan uzaklaşmış, halk ile aynı dili kullanmayan, “halka hizmet, hakka hizmettir” şiarından uzaklaşmış ve kendi çıkarları peşinde koşan, rantiyeci, ihaleci ve sair menfaat peşinde koşan parazitlerden ve asalaklardan Ak Parti teşkilatının temizlenmesi zorunludur. Zira, bu asalaklar, önce üzerinde beslendikleri yapıyı yerler ve bitirirler ki, siyasi partiler tarihimizde örnekleri mevcuttur.

Teşkilatların azimle, inançla, samimiyetle ve ilk günkü heyecanla çalışmaya ihtiyacı olduğu açıktır. Aksi halde, hantal bir yapıya dönüşür, 2023, 2071 hedeflerine koşan Ak Partiye ayak bağı olur, hızını yavaşlatır ve hedeflerinden uzaklaştırır. Ak Partiye güç veren teşkilat yapısı, Ak Partinin gücünü yok eder noktaya gelir.

Değişimin esaslı olacağı, sadece kişilerin değişiminden ibaret olmayacağı da açık ve nettir. Kişilerin değişiminin, yeterli olmayacağı ve hedeflere götürmeyeceğinden hareketle, havuzdaki mevcut sudan değişim yapılmakla yetinilmeyecek, havuzun suyu da değiştirilecektir. Mevcut ve bilinen Ak parti kriterlerine güncel ve tecrübe ile edinilmiş yeni kriterler eklenerek yapılacak ayrıştırma ve seçimden sonra yeni kaynaklardan edinilecek azimli, istekli, arzulu, samimi ve halka ve hakka hizmet aşkı ile yanan sularla havuz doldurulacak ve buradan yöneticiler seçilecektir. Bence, eskiden beri bilinen ve yeni kriterlere uyan herkes Ak Partinin gücüne güç katmak için her türlü göreve aday olmalıdır. Adaylık, eski, bilinen ve havuzun içindeki yorgun, bitkin, heyecansız, isteksiz, umutsuz, kör, sağır, dilsiz ve uykusuz kişilerden değil, aksine, kendi genç ve dinamik, ruhu genç ve dinamik Ak Partinin hedef ve amaçlarını bilen, yerli, milli ve dini hassasiyetleri taşıyan, bir ayağı dini ve milli değerlerimizde, diğer ayağı ise bütün dünya değerleri ve ülkelerinde olan anlayışa sahip kişilerden olacaktır.

Durgun suyun zamanla canlılığını, berraklığını, güzelliğini kaybetmesi gibi, değişime direnen teşkilatlar da aynı şekilde nitelik ve niceliğinde bozulmalar olacağı muhakkaktır. Su hayattır ve hayatın başlangıcı, devamı ve sonudur. Bütün canlılar suya muhtaçtır. Ak Parti teşkilatları da toplumun hayat suyu gibidir. Bu suyun sürekli temiz, berrak, canlı ve hayat dolu olması gereklidir. Suyun ph değeri, berraklığı, kokusuz olması, mineral değerleri önemli ise, teşkilatların da aynı nitelikte olması ve kalabilmesi için değişime ihtiyaçları vardır. Bu değişime direnmek, önce Ak Partiye sonra da Ak Partide tecessüm etmiş milletin çoğunluğunun değerlerine karşı durmak olacaktır.

Suyun kalitesini elbette kaynağı belirler. Her kaynaktan gelen suyun depolanmadığı ve satışa sunulmadığı gibi, teşkilatların belirlenmesinde de elbette Ak Partinin ölçütleri önemlidir. Suyun kaliteli olması gereklidir, ancak, yeterli değildir.  Suyun topluma sunuş şekli ve yeri de bir o kadar önemlidir. Suyun halka ulaştığı satış noktaları ve bu noktalardaki yetişmiş personel veiçinde saklandığı ambalaj, suyun toplum nezdinde itibar görmesinde belirleyicidir. Yerel ve bölgesel su kaynakları vardır, hatta bazıları şifa kaynağı olarak rağbet gören ve o bölge insanlarınca bilinen. Bu su kaynaklarının bazılarının namı, Niksar Ayvaz Suyu, İzmit Çene Suyu gibi bütün ülkeyi sarmıştır. Bu yerel ve bölgesel kaynaklar, yapılacak değişimler ile bütün ülke menfaatlerine sunulacaktır. Bu bağlamda; yeni yöneticiler, davasını bilen, dava bilinci ile hareket eden,davası için her türlü fedakarlıktan kaçınmayacak, yöresinin ve bölgesinin hassasiyetlerine hakim ve yöre insanı ile hem hal olabilenler olacaktır. Siyaseti;parti teşkilatı içinde ve birbirlerine karşı yapan yöneticiler değil, sokakta ve siyasi rakiplerine karşı yapan yöneticiler olacaklardır. Bütün bunlardan evvel, Fethullahçı Terör Örgütünün kriptolu-kriptosuz üyeleri dahil nereye yaslandıkları ve nereden beslendikleri beli olmayan dünyevi ve uhrevi şekle bürünmüş yerli ve milli olmayan bütün menfaat yapılanmalarından da varsa şayet Ak Parti Teşkilatlarının ayıklanacağı ve yenileceği de açıktır.

Durgun suyun kirlenmesi, niteliğinin bozulması, bazı zararlı mikroorganizmaların üremesi nasıl doğal ise, teşkilatlarda da bu çeşit bozulmaların oluşması da oldukça doğaldır. Bu durum, teşkilatların bir kusuru ve ayıbı da değildir. Kısa zaman aralığında, anayasa değişiklik referandumu, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçimler, iki ayrı zamanda genel seçimler, yeniden anayasa değişikliği referandumu sürecini yaşamış olan teşkilatlarda yorgunluk, bezginlik, bıkkınlık, körlük, sağırlık oluşması oldukça normaldir. Sayın Cumhurbaşkanının ifadesi ile “ metal yorgunluğu” normaldir. Normal olan yorulan ve bitap düşenlerin yerine yenilerinin gelmesidir. Yorulanların bizzat kendilerinin kendi yerlerine başka dava arkadaşlarının getirilmesini istemeleri olgunluk göstergesi ve erdemli bir davranış olacaktır. Mevcut görevler ve talip olunan makamlar, halka ve hakka hizmet için bir araç olacak amaç olmayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanın teşkilattaki değişim ve yenilenmeye ilişkin beyanlarının tefsire, yoruma ve herhangi bir ilave açıklamaya muhtaç olmadığı aşikardır. Değişimin ne şekilde ve hangi evsafta olacağını anlamak için arif olmaya da gerek yoktur. Değişim, hep birlikte yerli ve milli yeni Türkiye hedefli olacaktır.

Yorumlar kapalı.